… i to wieloletniej cukrzycy typu 2, powikłanej nefropatią cukrzycową – wskazują wyniki badania klinicznego przeprowadzonego w szpitalu Uniwersytetu Jilin w Changchun (Chiny). 

Do badania włączono 101 chorych z nefropatią cukrzycową, czyli uszkodzeniem nerek spowodowanym wieloletnim brakiem dobrej kontroli cukrzycy. Badanie przeprowadzono metodą randomizowanej podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo. Części chorych podawano probiotyki pod postacią preparatu zawierającego szczepy Bifidobacterium bifidum (1,2 mld CFU), Lactobacillus acidophilus (4,2 mld CFU), Streptococcus thermophilus (4,3 mld CFU), inni otrzymywali placebo. Terapię prowadzono przez 12 tygodni. Po tym czasie przeprowadzono analizę, która wykazała, że osoby otrzymujące aktywne probiotyki uzyskały:

  • istotną redukcję glikemii na czczo (o ok. 25%);
  • istotną redukcję hemoglobiny glikowanej HbA1c (ważny parametr świadczący o średnim poziomie glukozy we krwi w ostatnich 3 miesiącach) – o średnio 0,87 pkt proc.;
  • istotną redukcję mikroalbuminurii (czyli ilości białka w moczu, która świadczy o stopniu uszkodzenia nerek – w warunkach prawidłowych nerki zatrzymują białko, w cukrzycy przedostaje się ono do moczu); 
  • w grupie placebo natomiast nie stwierdzono istotnych statystycznie zmian w/w parametrów. 

Badania naukowe wskazują, że chorzy na cukrzycę mają inny skład flory jelitowej niż osoby zdrowe. Wyrównanie tej dysbiozy może prowadzić do poprawy przebiegu chorób przewlekłych, w tym cukrzycy i także nefropatii cukrzycowej. To dlatego, że dysbioza, czyli zaburzenie składu flory bakteryjnej w jelitach może powodować np. dyskretne zmiany hormonalne lub enzymatyczne, które wywołują odległe skutki (np. same zaburzenia metabolizmu cukru mogą prowadzić do zaburzeń w układzie renina-angiotensyna-aldosteron, co lokalnie może przyspieszać uszkodzenie nerek). Z kolei dobroczynne bakterie, jak bifidobakterie czy pałeczki kwasu mlekowego, mogą poprzez wydzielane substancje powstrzymywać te uszkodzenia na poziomie  komórkowym (wiadomo, że w nerkach są receptory dla krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych pochodzenia bakteryjnego). 

Nie bez znaczenia jest też uszczelnienie nabłonka jelit powodowane przez suplementację probiotyków, co może przekładać się na mniejsze obciążenie toksynami, cukrem i w związku z tym przyczyniać się do poprawy metabolizmu. 

To badanie sugeruje, że prosta interwencja w postaci niedrogich suplementów może przyczynić się do poprawy rokowania nawet w zaawansowanej cukrzycy, co z pewnością będzie przedmiotem kolejnych badań klinicznych. 

Na podstawie

Jiang H, Zhang Y, Xu D, Wang Q. Probiotics ameliorates glycemic control of patients with diabetic nephropathy: A randomized clinical study. J Clin Lab Anal. 2021 Mar 5:e23650. doi: 10.1002/jcla.23650. Epub ahead of print. PMID: 33666270.