Ginekolodzy z Uniwersytetu Medycznego w Teheranie zaobserwowali, że suplementacja witaminy D hamuje wzrost mięśniaków macicy. To już kolejna praca naukowa łącząca witaminę D z tym schorzeniem. 

Tym razem badanie kliniczne przeprowadzone w ośrodku trzeciego stopnia referencyjności. Uczestniczkami były 204 kobiety z wykrytym przynajmniej jednym mięśniakiem macicy o średnicy większej niż 1 cm i niedoborem witaminy D (<30 ng/ml). Podzielono je na dwie grupy, z których jedna otrzymywała przez 2 miesiące suplementację witaminy D. 

Suplementacja witaminy D nieco podniosła stężenie witaminy D we krwi badanych kobiet, jednak wcale nie były to spektakularne wyniki (średnia wzrosła zaledwie o kilka ng/ml). Mimo to w grupie otrzymującej witaminę D stwierdzono nieznaczne zmniejszenie średniej średnicy mięśniaków macicy, podczas w grupie kontrolnej odnotowano ich istotne powiększanie się. 

Wniosek autorów jest taki, że być może witamina D jest czynnikiem, który zapobiega wzrostowi mięśniaków macicy; być może jej niedobór przyczynia się nawet do rozwoju tych łagodnych nowotworów macicy (najprawdopodobniej etiologia jest zresztą wieloczynnikowa). Witamina D ma rozliczne działania biologiczne, także wpływa na rozrost i różnicowanie komórek, taka hipoteza ma więc teoretyczne uzasadnienie molekularne.

To kolejne badanie potwierdzające hipotezę o związkach witaminy D z mięśniakami macicy. Zainteresowani z pewnością zechcą zapoznać się z rezultatami podobnego eksperymentu włoskich uczonych (link poniżej). 

Na podstawie

Davari Tanha F, Feizabad E, Vasheghani Farahani M, Amuzegar H, Moradi B, Samimi Sadeh S. The Effect of Vitamin D Deficiency on Overgrowth of Uterine Fibroids: A Blinded Randomized Clinical Trial. Int J Fertil Steril. 2021 Apr;15(2):95-100. doi: 10.22074/IJFS.2020.134567. Epub 2021 Mar 11. PMID: 33687161.