W indyjskim laboratorium specjalizującym się w probiotykach przeprowadzono badanie kliniczne, które sprawdziło skuteczność i bezpieczeństwo bakterioterapii zespołu jelita drażliwego.

Termin „bakterioterapia” oznacza podawanie szczepów bakterii w celach terapeutycznych. Jedną ze sztandarowych chorób, w których wykazano skuteczność takiego leczenia, jest właśnie zespół jelita drażliwego – choroba polegająca na okresowym pojawianiu się bólu brzucha, któremu towarzyszą biegunki lub zaparcia. Podejrzewa się, że u jej podłoża leżą zaburzenia przepływu sygnałów w obwodach unerwiających jelita, do czego może przyczyniać się dysbioza, czyli niekorzystny skład mikroflory jelitowej. 

Naukowcy podawali przez prawie 3 miesiące 40 chorym szczep Bacillus coagulans LBSC albo placebo. Pacjenci byli w różnym wieku (mieli między 18 a 65 lat) i spełniali kryteria rzymskie IV (są to właściwości objawów, które pozwalają lekarzom na rozpoznanie zespołu jelita drażliwego z dużym prawdopodobieństwem). 

Ocena w skali Likerta wskazała, że w grupie otrzymującej aktywny probiotyk doszło do istotnej poprawy w zakresie wzdęć, bólu brzucha, nasilenia biegunek/zaparć, nudności i wymiotów czy burczenia w brzuchu. Odnotowano też redukcję bólu głowy i lęku. W grupie tej odnotowano też największą liczbę chorych, u których objawy ustąpiły całkowicie lub osiągnęły poziom łagodny do umiarkowanego. 

Z uwagi na brak poważnych działań niepożądanych autorzy uznają terapię z użyciem B. coagulans LBSC za prawdopodobnie bezpieczną i skuteczną w zespołu jelita drażliwego, zwłaszcza w aspekcie poprawy codziennego komfortu życia. 

Na podstawie

Gupta AK, Maity C. Efficacy and safety of Bacillus coagulans LBSC in irritable bowel syndrome: A prospective, interventional, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical study [CONSORT Compliant]. Medicine (Baltimore). 2021 Jan 22;100(3):e23641. doi: 10.1097/MD.0000000000023641. PMID: 33545934; PMCID: PMC7837859.