… i nie musi być to konkretny rodzaj białka – wynika z badania przeprowadzonego w Grecji. Sprawdza się zarówno białko serwatkowe, jak i białko sojowe. Ważne, żeby w okresie intensywnych treningów zapewnić jego odpowiednią podaż.

Specyfika piłki nożnej polega na stosunkowo krótkich, wysoce intensywnych obciążeniach narządu ruchu (związanych m.in. ze sprintami). To musi generować (i generuje) uszkodzenia mięśni związane z działaniem wolnych rodników, przyczyniające się do zmęczenia, spadku zdolności do intensywnego wysiłku i wymagające regeneracji. Próby przeciwdziałania temu zjawisku są dość zróżnicowane, jedną z nich jest suplementacja białka. 

Greccy naukowcy zadali sobie pytanie, czy w tym celu konieczne jest białko zwierzęce, np. niezwykle popularne w świecie sportowców białko serwatkowe, czy też może być białko roślinne. Sprawdzili więc skuteczność suplementacji obu tych rodzajów białek u 10 zawodowców poddanych specjalnym próbom treningowym. Dawkę białka w suplementacji ustalono na 1,5 g/kg dziennie i porównano skuteczność obu jego rodzajów między sobą oraz z placebo (w tej ostatniej grupie podaż białka z dietą była o ok. 30% mniejsza, nie prowadzono suplementacji). 

Intensywny trening, jak się spodziewano, osłabił zdolność do sprintów, jednak efekt ten był łagodzony przez suplementowane białko. W grupie placebo stwierdzono ponadto redukcję szybkości na 10 m, jednak nie doszło do tego u zawodników otrzymujących białko w suplementacji. Między obu rodzajami białka nie było w zasadzie wielkiej różnicy. Wydaje się, że obserwowane efekty są zależne głównie od wpływu na zmęczenie mięśni i poprawiania ich zdolności do kolejnego męczącego wysiłku, a mniej od teoretycznego przyspieszania regeneracji ich uszkodzeń. 

Wnioski autorów są takie, że oba rodzaje białek podobnie służą piłkarzom w okresie intensywnych przygotowań, jednak tańsze jest białko sojowe i może stanowić dobrą alternatywę do białka serwatkowego. 

Na podstawie

Kritikos S, Papanikolaou K, Draganidis D, Poulios A, Georgakouli K, Tsimeas P, Tzatzakis T, Batsilas D, Batrakoulis A, Deli CK, Chatzinikolaou A, Mohr M, Jamurtas AZ, Fatouros IG. Effect of whey vs. soy protein supplementation on recovery kinetics following speed endurance training in competitive male soccer players: a randomized controlled trial. J Int Soc Sports Nutr. 2021 Mar 16;18(1):23. doi: 10.1186/s12970-021-00420-w. PMID: 33726784; PMCID: PMC7968192.