Metaanaliza danych z pięciu badań klinicznych przeprowadzona przez naukowców z Republiki Południowej Afryki sugeruje, że suplementacja resweratrolu przynosi chorym na cukrzycę typu 2 kilka korzyści – a kolejne są niewykluczone, ale wymagają dalszej weryfikacji. Podobne wyniki przynosi druga metaanaliza przeprowadzona przez Brazylijczyków.

Analizowane w pierwszej pracy badania objęły łącznie 388 chorych. Większość stosowała leczenie metforminą (w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi). Resweratrol był więc uzupełnieniem standardowego leczenia cukrzycy typu 2. Zbiorcza analiza wskazuje, że resweratrol:

  • przyczynił się do niewielkiego zmniejszenia stężeń glukozy i insuliny na czczo;
  • istotnie zmniejszał, o kilka mmHg, skurczowe ciśnienie tętnicze;
  • zmniejszył zawartość białka w moczu, choć nie wpłynął na stężenie kreatyniny ani mocznika – może to świadczyć o niewielkiej poprawie czynności nerek, które w cukrzycy są szczególnie narażone na postępujące uszkodzenie, ale wymaga dalszych badań i dokładnej weryfikacji ewentualnego działania nefroprotekcyjnego. 

Do drugiej metaanalizy włączono 30 badań i stwierdzono, że w przeszło połowie z nich obserwowano przynajmniej jeden korzystny efekt suplementacji resweratrolu. Najważniejszymi były:

  • redukcja oporności tkanek na insulinę;
  • redukcja stężenia hemoglobiny glikowanej we krwi. 

W chorobach przewlekłych wiele osób decyduje się na uzupełnianie terapii zleconych przez lekarza o suplementy diety. Tylko część z takich preparatów ma do tego jakiekolwiek podstawy naukowe. W przypadku resweratrolu jego korzystny wpływ potwierdzono najpierw na modelach zwierzęcych, potem przeprowadzono badania kliniczne z udziałem ludzi. Metaanalizy takie jak te ułatwiają ogólne spojrzenie na działanie danej substancji i uświadamiają, czego brakuje w naszej wiedzy. Dają też wgląd w to, czy dołączanie danego suplementu do standardowego leczenia ma sens z naukowego punktu widzenia. W tym kontekście warto zauważyć, że szczególnie godny zauważenia jest wpływ resweratrolu na nadciśnienie tętnicze, którego nawet niewielkie obniżenie przyczynia się do istotnego zmniejszenia ryzyka powikłań ze strony układu krążenia. 

Na podstawie

Nyambuya TM, Nkambule BB, Mazibuko-Mbeje SE, Mxinwa V, Mokgalaboni K, Orlando P, Silvestri S, Louw J, Tiano L, Dludla PV. A Meta-Analysis of the Impact of Resveratrol Supplementation on Markers of Renal Function and Blood Pressure in Type 2 Diabetic Patients on Hypoglycemic Therapy. Molecules. 2020 Nov 30;25(23):5645. doi: 10.3390/molecules25235645. PMID: 33266114; PMCID: PMC7730696.

Delpino FM, Figueiredo LM. Resveratrol supplementation and type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. 2021 Jan 22:1-16. doi: 10.1080/10408398.2021.1875980. Epub ahead of print. PMID: 33480264.