Japońscy mikrobiolodzy postanowili eksplorować związki między florą jelitową a nadmierną masą ciała. Przeprowadzili badanie kliniczne, w którym wykazali, że suplementacja nawet nieaktywnych probiotyków usprawnia metabolizm i redukuje przewlekły stan zapalny towarzyszący otyłości. 

Autorzy podawali zmieszane z jogurtem zawiesiny komórek Lactobacillus plantarum OLL2712. Probiotyk był inaktywowany termicznie. Taki sposób podawania czyni z niego w istocie postbiotyk – zawiesina ta zawiera już nie żywe bakterie, tylko substancje wydzielane przez nie, jak i pochodzące z ich wnętrza, mogące jak najbardziej mieć aktywność biologiczną. 

W badaniu wzięło udział 100 osób z nadwagą w wieku od 20 do 64 lat. Przydzielano je losowo do grupy otrzymującej bakterie lub placebo. Badanie trwało 12 tygodni. Oceniano zmianę ilości tkanki tłuszczowej dość dokładną metodą – za pomocą tomografii komputerowej. Ponadto sprawdzano parametry świadczące o sprawności metabolizmu cukrów i tłuszczów oraz markery zapalenia. 

Po 12 tygodniach w grupie otrzymującej zawiesinę badanych bakterii stwierdzono niewielkie, ale jednak redukcje ważnych parametrów metabolicznych, takich jak glikemia na czczo czy objętość tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha. To samo dotyczyło interleukiny 6, czyli ważnej cytokiny prozapalnej. To o tyle ważne, że w grupie placebo w tym czasie te same parametry wzrastały. Podobnie zachowywała się częstość rytmu serca. Z kolei stężenie cholesterolu we frakcji HDL („dobry cholesterol”) w grupie postbiotyku rosło (co jest zjawiskiem korzystnym), ale nie w grupie placebo.

Zdaniem autorów substancje pochodzące z bakterii mają zdolność wygaszania stanu zapalnego, co zaczyna się prawdopodobnie już na poziomie jelit i „przenosi” na cały organizm. Wiąże się to z poprawą metabolizmu i może chronić przed rozwojem długotrwałych zaburzeń prowadzących po wielu latach do otyłości, cukrzycy lub chorób układu krążenia. 

Na podstawie

Toshimitsu T, Gotou A, Sashihara T, Furuichi K, Hachimura S, Shioya N, Suzuki S, Asami Y. Ingesting Yogurt Containing Lactobacillus plantarum OLL2712 Reduces Abdominal Fat Accumulation and Chronic Inflammation in Overweight Adults in a Randomized Placebo-Controlled Trial. Curr Dev Nutr. 2021 Feb 3;5(2):nzab006. doi: 10.1093/cdn/nzab006. PMID: 33718754; PMCID: PMC7937491.