Ekstrakty z kurkumy wydają się skuteczne w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego – wykazali autorzy analizy opublikowanej w międzynarodowym czasopiśmie reumatologicznym.  

Poszukiwania nowych skutecznych i bezpiecznych środków w tej chorobie nie ustają, a to z uwagi na coraz częstsze doniesienia o działaniach ubocznych leków przeciwbólowych stosowanych przewlekle. A że ból jest podstawowym objawem choroby zwyrodnieniowej stawów, chorzy są zmuszeni przyjmować środki zapewniające jego łagodzenie nieraz do końca życia. Także chondroityna i glukozamina, skuteczne i zalecane jako leki z wyboru, nie u wszystkich mają jednakową skuteczność. Wśród nutraceutyków, które mogą uzupełniać armament fitoterapeutyczny, wymieniana jest coraz częściej właśnie kurkumina. 

Autorzy cytowanej pracy przeanalizowali 16 badań klinicznych z randomizacją i udziałem przeszło 1800 chorych. Jedenaście porównywało ekstrakty z kurkumy bezpośrednio z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Wnioski z tej analizy mówią, że ekstrakty z kurkumy istotnie zmniejszają ból i poprawiają ruchy w stawie kolanowym w stosunku do placebo i mają w tym aspekcie podobną skuteczność jak porównywane leki. Najlepiej jednak działały u osób bez otyłości/nadwagi, co wskazuje, jak ważne jest utrzymywanie prawidłowej masy ciała w tej chorobie (jedną z jej przyczyn jest wszak mechaniczne uszkodzenie chrząstki stawowej pod wpływem zbyt dużych, wieloletnich często obciążeń). 

Działania niepożądane ekstraktów z kurkumy były rzadkie, występowały z podobną częstością co w grupach otrzymujących placebo. Wydaje się więc, że ekstrakty z kurkumy mogą okazać się skuteczną i bezpieczną metodą terapii bólu w chorobie zwyrodnieniowej kolana. Konieczne są jednak kolejne badania z uwagi na różnorodność uzyskiwanych wyników w poszczególnych pracach i w związku z tym precyzyjniejszej oceny możliwych do uzyskania efektów. 

Na podstawie

Wang Z, Singh A, Jones G, Winzenberg T, Ding C, Chopra A, Das S, Danda D, Laslett L, Antony B. Efficacy and Safety of Turmeric Extracts for the Treatment of Knee Osteoarthritis: a Systematic Review and Meta-analysis of Randomised Controlled Trials. Curr Rheumatol Rep. 2021 Jan 28;23(2):11. doi: 10.1007/s11926-020-00975-8. PMID: 33511486.