Działanie przeciwzapalne wodorostów morskich powoduje, że są one potencjalnym źródłem substancji, które mogą pomóc zwalczać zgubne skutki wdychania zanieczyszczonego powietrza – uważają naukowcy reprezentujący kilka uczelni wyższych w Europie i Azji.

Zanieczyszczenia powietrza powszechnie określane mianem „smogu” składają się z różnorodnych związków chemicznych, z których część (te o najmniejszych wymiarach) przenika przez płuca do krwiobiegu i w wyniku roznoszenia z krwią wywołuje dyskretny stan zapalny w różnych narządach (zwłaszcza wrażliwy wydaje się układ krążenia, przez co narażenie na smog wiązane jest z silnie zwiększonym ryzykiem zawału serca, udaru i przedwczesnego zgonu). 

Mimo to nie zapominajmy, że smog jest także szkodliwy dla układu oddechowego. Zanieczyszczenia powietrza są szkodliwe dla chorych na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, zwiększają ryzyko infekcji oddechowych i raka płuca. We wszystkich tych chorobach znaczenie patofizjologiczne ma przewlekły stan zapalny, do rozwoju którego smog wybitnie się przyczynia. 

Nutraceutyki są jedną z (mało wciąż poznanych) opcji przeciwdziałania szkodliwym skutkom smogu. Pisaliśmy już o tym w kontekście witaminy D czy kwasów omega-3, natomiast cytowana praca zwraca uwagę na potencjał, jaki kryje się w brunatnicach. Mają one unikatowy skład (specyficzne sterole, wielocukry, kwasy organiczne, polifenole); wiele związków występujących w wodorostach wydaje się szczególnie skutecznych w ograniczaniu uszkodzeń struktur komórkowych powodowanych przez smog i przez to łagodzeniu stanu zapalnego. 

Na podstawie analizy dostępnych prac badawczych autorzy ustalili, że dane o takim działaniu dotyczą na razie wyłącznie brunatnic (a nie innych przedstawicieli alg morskich) i pochodzą z badań in vivo oraz in vitro. Otwiera to drogę do prowadzenia badań klinicznych, które – o ile potwierdzą ten korzystny wpływ u ludzi – pomogą wykorzystywać wodorosty morskie jako nutraceutyk wspomagający profilaktykę poważnych chorób cywilizacyjnych, i to różnych układów i narządów. 

Na podstawie

Tan PX, Thiyagarasaiyar K, Tan CY, Jeon YJ, Nadzir MSM, Wu YJ, Low LE, Atanasov AG, Ming LC, Liew KB, Goh BH, Yow YY. Algae-Derived Anti-Inflammatory Compounds against Particulate Matters-Induced Respiratory Diseases: A Systematic Review. Mar Drugs. 2021 May 30;19(6):317. doi: 10.3390/md19060317. PMID: 34070821; PMCID: PMC8227865.