Brytyjscy naukowcy stwierdzili, że długotrwała suplementacja złożonego probiotyku u dzieci przynosi skutki, które określilibyśmy mianem „wzmocnienia odporności”.

Za „wzmocnienie odporności” większość ludzi uważa przecież mniejszą niż typowa podatność na infekcje, przede wszystkim dróg oddechowych. I coś takiego zaobserwowali autorzy przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii badania klinicznego. 

Dzieciom w wieku 3-10 lat podawano przez pół roku (a więc stosunkowo długo jak na zamierzony cel, czyli wspieranie odporności) preparat zawierający cztery szczepy trzech gatunków bakterii probiotycznych: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum i Bifidobacterium animalis subsp. lactis. Dawka wynosiła 12,5 mld CFU dziennie. Dodatkowo preparat zawierał niewielką (50 mg) dawkę witaminy C. Badanie miał charakter randomizowany i uwzględniało grupę kontrolną otrzymującą placebo. 

Analiza wskazała, że te dzieci, które otrzymywały aktywny preparat, znacznie rzadziej musiały opuszczać zajęcia edukacyjne z powodu infekcji, rzadziej otrzymywały antybiotyki, a z objawów infekcyjnych – rzadziej doświadczały kaszlu – mimo że w obu grupach odnotowano podobną częstość zakażeń górnych dróg oddechowych. Konstelacja ta sugeruje, że u dzieci otrzymujących probiotyki infekcje miały lżejszy przebieg niż w grupie placebo. Obserwacje te potwierdzają hipotezę badawczą autorów – zarówno probiotyki, jak i witamina C mają działanie ograniczające skłonności do nadmiernych reakcji zapalnych, co może przynosić rezultaty w postaci łagodniejszego przebiegu zakażenia (objawy zakażenia biorą się bowiem nad wyraz często z niszczycielskiej reakcji układu odpornościowego, niekoniecznie bezpośredniego działania samego patogenu na komórki). 

Warto zwrócić uwagę, że suplementacja w tym badaniu trwała 6 miesięcy. Jeśli zaczęto ją z myślą o uzyskaniu efektu w okresie jesienno-zimowym, musiała rozpocząć się jeszcze latem!

Na podstawie

Garaiova I, Paduchová Z, Nagyová Z, Wang D, Michael DR, Plummer SF, Marchesi JR, Ďuračková Z, Muchová J. Probiotics with vitamin C for the prevention of upper respiratory tract symptoms in children aged 3-10 years: randomised controlled trial. Benef Microbes. 2021 Oct 11;12(5):431-440. doi: 10.3920/BM2020.0185. Epub 2021 Sep 13. PMID: 34511049.