Olejek lawendowy niweluje objawy lęku u wcześniaków w trakcie zabiegu pobierania krwi. 

Pisaliśmy już wcześniej o wykrytym działaniu przeciwlękowym inhalacji z olejku lawendowego u dzieci poddawanych szczepieniom. Tym razem skuteczność tego olejku postanowili sprawdzić tureccy pediatrzy. Przeprowadzili randomizowane badanie kliniczne z udziałem 61 wcześniaków, u których w celach przesiewowych pobierano krew z pięty. Sytuacja ta wiąże się z bólem i jak widać na świecie poszukuje się różnych metod skutecznie go ograniczających (wykazano np., że ból jest mniejszy, jeśli dziecko jest w czasie zabiegu karmione piersią). Badanie przeprowadzono w ośrodku referencyjnym III stopnia (akademickim). 

Zabieg przeprowadzała za każdym razem doświadczona pielęgniarka. Ból u dzieci ocenanio na podstawie zmian częstości rytmu serca, utlenowania krwi tętniczej oraz wyrazu twarzy (który nagrywano 3 min przed, w trakcie oraz 3 min po zakończeniu pobierania krwi). Dane te wykorzystano do przydzielenia każdemu dziecku oceny punktowej w skali Premature Infant Pain Profile-Revised Scale (PIPP-R). 

Obie grupy – badana (poddana inhalacjom olejku lawendowego w postaci 6 kropli naniesionych na bawełniany wacik, 3 min przed zabiegiem) i kontrolna (bez interwencji aromaterapeutycznej, ale w zamian na wacik nakraplano wodę destylowaną) nie różniły się wyjściowo pod kątem nasilenia objawów lęku. Jednak w związku z zabiegiem różnice te pojawiły się i były istotne statystycznie: grupa dzieci, w której zastosowano inhalacje olejkiem z lawendy, uzyskała istotnie mniejsze wyniki w skali PIPP-R, co świadczy o złagodzeniu przez olejek lawendowy odczucia bólu. 

Autorzy zwracają uwagę na to, że interwencja ta jest skuteczna, niedroga i bezpieczna. To kolejne badanie ukazujące działanie olejku lawendowego u dzieci – wcześniejsze dowodziły jego skuteczności w czasie zakładania wenflonu, zabiegów dentystycznych czy nawet w sytuacji kolki niemowlęcej. I nawet wcześniaki rejestrują zapachy – kora węchowa rozwija się ok. 12 tygodnia ciąży. Olejek lawendowy może powodować uwalnianie neurotransmiterów powodujących oslabienie percepcji bólu. To jedno z działań postulowane u dorosłych i możliwe do uzyskania również u dzieci. 

Cóż szkodzi ustawić urządzenie do aromaterapii w przychodni pediatrycznej, albo przynajmniej w gabinecie zabiegowym?

Na podstawie

Usta C, Tanyeri-Bayraktar B, Bayraktar S. Pain Control with Lavender Oil in Premature Infants: A Double-Blind Randomized Controlled Study. J Altern Complement Med. 2020 Dec 1. doi: 10.1089/acm.2020.0327. Epub ahead of print. PMID: 33259721.