Dermatolodzy z uniwersytetu w Surabai (Indonezja) przeprowadzili badanie kliniczne, w którym stwierdzili poprawę przebiegu atopowego zapalenia skóry (AZS) po suplementacji bakterii jelitowej. 

Badanie przeprowadzono z randomizacją i kontrolą placebo. Uczestnikami było 30 osób z AZS o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, którym podawano szczep Lactobacillus plantarum IS-10506 albo placebo. Dawka probiotyku była stosunkowo duża, wynosiła 100 mld CFU co 12 godz. Oprócz probiotyku obie grupy otrzymywały ponadto standardowe leczenie (sterydy, emolienty, leki antyhistaminowe). 

Po 8 tygodniach w grupie otrzymującej probiotyki stwierdzono: 

  • łagodniejsze objawy kliniczne w porównaniu z grupą placebo;
  • mniejsze stężenia cytokin prozapalnych (IL4 i IL7) i  wyższe stężenie IFNγ, co zdaniem autorów świadczy o przesunięciu równowagi w układzie immunologicznym – z przewagi limfocytów Th2 (stymulujących wytwarzanie przeciwciał i odpowiadających m.in. na zarażenie pasożytami) na korzyść limfocytów Th1 (uczestniczących raczej w zwalczaniu zakażeń wirusowych). Podejrzewają też uaktywnienie limfocytów Treg (regulatorowych), które odpowiadają za wygaszanie reakcji zapalnych. 

Mechanizmy, w jakich konkretne bakterie jelitowe wpływają na czynność układu odpornościowego, są wciąż badane. Wiadomo, że związki między mikroflorą a układem immunologicznym są liczne i kształtują nie tylko reakcje na zakażenia, ale i być może przebieg wielu chorób przewlekłych.

Najważniejszą obserwacją z tego badania jest fakt, że suplementacja dużej dawki probiotyku dołączona do standardowego leczenia poprawiała objawy atopowego zapalenia skóry – jak dotąd podobne obserwacje czyniono głównie u dzieci, u dorosłych takich badań prowadzono niewiele. 

Na podstawie

J Dermatolog Treat. 2020 Oct 12;1-21. Beneficial Effect of Lactobacillus plantarum IS-10506 Supplementation in Adults with Atopic Dermatitis: A Randomized Controlled Trial. Crs Prakoeswa et al.