Badanie kliniczne węgierskich naukowców potwierdza, że resweratrol pomaga pracować ciężko uszkodzonemu sercu. Dotychczas świadczyły o tym tylko prace na zwierzętach.

W badaniu uczestniczyli chorzy na skurczową niewydolność serca – jest to stan, w którym serce nie jest w stanie przepompowywać tyle krwi, by zaspokoić zapotrzebowanie każdego narządu. Uczestnicy byli pacjentami przychodni, a więc ich stan był stabilny (nie wymagali hospitalizacji – to ważne, leki w tej chorobie  bada się bowiem albo w sytuacji zaostrzenia niewydolności serca, kiedy objawy nagle narastają i zagrażają życiu, albo w leczeniu przewlekłym, sprawdzając, czy poprawią jakość życia lub je wydłużą, lub przynajmniej poprawią parametry pracy serca – tu mieliśmy do czynienia z tą drugą sytuacją).

Pacjenci otrzymywali oczywiście indywidualnie dobrane zgodnie z aktualnymi wytycznymi leczenie, połowie jednak dodano resweratrol w dawce 100 mg dziennie, połowa otrzymywała placebo. Po trzech miesiącach stwierdzono, że chorzy otrzymujący resweratrol:

  • uzyskali istotną poprawę parametrów czynności serca oraz płuc;
  • uzyskali istotną poprawę w zakresie zdolności do wysiłku;
  • uzyskali istotną poprawę jakości życia. 

Czynność serca oceniano w echokardiografii, ale o poprawie świadczyły także parametry biochemiczne (w tym biomarkery niewydolności serca). Autorzy podejrzewają, że za korzystnym działaniem resweratrolu może stać jego wpływ przeciwzapalny, stwierdzono bowiem równoległą redukcję stężenia cytokin, co świadczy o wygaszaniu aktywności układu immunologicznego. Od stosunkowo niedawna wiadomo, że w rozwoju przewlekłych chorób różnych narządów, nawet – jakby się z pozoru wydawało, mających rolę głównie mechaniczną – uczestniczą komórki układu odpornościowego. Wcześniej odkryto, że takie znaczenie mają hormony, co doprowadziło do wprowadzenia do terapii niewydolności serca leków blokujących ich wpływ na serce – być może najnowsza wiedza zaowocuje kiedyś pojawieniem się w oficjalnych wytycznych polifenoli w rodzaju resweratrolu, kto wie?

Resweratrol to jeden z najsłynniejszych, najintensywniej badanych nutraceutyków, składnik winogron (podejrzewany w związku z tym o główną rolę w wytłumaczeniu paradoksu francuskiego) oraz ważnego surowca w tradycyjnej medycynie chińskiej, czyli rdestu japońskiego.

Na podstawie

Antioxidants (Basel). 2020 Nov 11;9(11):1108. Resveratrol Improves Heart Function by Moderating Inflammatory Processes in Patients with Systolic Heart Failure. Roland Gal et al.