Selen może mieć znaczenie w ochronie wątroby – tak sugerują wyniki niedawnej analizy danych z dużego amerykańskiego badania obserwacyjnego. Potencjalna rola selenu jest tym ważniejsza, że Polska należy do krajów ubogich w ten pierwiastek. 

Amerykańscy lekarze postanowili sprawdzić, jaka jest zależność między stężeniem selenu we krwi a stanem wątroby u chorych z przewlekłą chorobą tego narządu. Analizowali dane pochodzące od blisko 35 tys. uczestników badania III National Health and Nutrition Examination Survey. Skupili się na osobach z rozpoznanym niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. Chorobę rozpoznawano w oparciu o obraz ultrasonograficzny i wykluczenie innych jednostek chorobowych. 

Analiza statystyczna wskazała, że wraz ze wzrostem stężenia selenu we krwi zmniejszał się odsetek chorych z zaawansowanym zwłóknieniem wątroby. W grupie z największymi zasobami selenu ryzyko było mniejsze o prawie połowę. Jeszcze korzystniejsze korelację między stanem wątroby wykryto u osób starszych, białoskórych i kobiet (w tej grupie redukcja ryzyka sięgała 70%). Masa ciała nie miała wpływu na istnienie tego związku: potwierdzono go i dla osób z nadwagą, i szczuplejszych. 

Selen wiązał się natomiast ze zmniejszeniem umieralności –  w grupie z wysokim stężeniem selenu odnotowano o jedną trzecią mniej zgonów. Ta obserwacja jest spójna z wynikami innych badań, także interwencyjnych, w których obserwowano zmniejszenie ryzyka śmierci po suplementacji selenu (np. badania KISEL). 

Selen może mieć znaczenie dla powtrzymywania włóknienia wątroby w przebiegu jej stłuszczenia – konkludują autorzy. Pozostaje tylko to udowodnić, przeprowadzając badanie z suplementacją selenu, które wykaże jego przewagę nad placebo.

Na podstawie

Ann Hepatol. 2020 Jul 31;S1665-2681(20)30079-X. Increased serum selenium levels are associated with reduced risk of advanced liver fibrosis and all-cause mortality in NAFLD patients: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) III. Mishal Reja et al.