W feerii nowych doniesień naukowych o znaczeniu zdrowotnym suplementacji probiotyków zdarza się zapomnieć o prostej zasadzie, że dobroczynne bakterie potrafią skracać czas trwania biegunek. 

Tę właściwość złożonego preparatu (synbiotyku zawierającego szczepy Streptococcus thermophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium infantis oraz odżywiające je fruktooligosacharydy) potwierdzili w niedawnym badaniu specjaliści chorób dzieci z ośrodków medycznych w Belgii i Luksemburgu. 

W badaniu wzięło udział 23 dzieci w różnym wieku (od ok. 4 mies. do 12 r.ż.) z biegunką w wyniku zatrucia pokarmowego, które zgłosiły się na izbę przyjęć szpitala w ciągu 48 godz. od momentu wystąpienia objawów. Podano im testowany synbiotyk jako uzupełnienie doustnego nawadniania. Grupę kontrolną stanowiły dzieci również otrzymujące nawadnianie, ale z dodatkiem placebo. 

Istotna informacja mówi, że produkt testowano u dzieci z łagodnymi objawami, tylko takie postacie biegunki można bowiem leczyć, nawadniając doustnie. Jeśli stan dziecka jest cięższy (co powinien ocenić lekarz), wymagane jest nawadnianie dożylne. 

Po jednym dniu prawidłowe stolce powróciły u 5 dzieci otrzymujących bakterie, natomiast nie odnotowano ich w grupie kontrolnej. Po 2 dniach obserwacji konsystencja stolca była prawidłowa u prawie połowy dzieci z grupy synbiotyku i tylko u trojga w grupie kontrolnej. W grupie leczonej synbiotykiem średni czas trwania biegunki był istotnie krótszy w porównaniu z placebo (o przeszło dzień). 

W jelicie, w warunkach ostrego zapalenia błony śluzowej probiotyki mogą wywierać różnorodne działania: wydzielać substancje hamujące wzrost bakterii patogennych, uszczelniać nabłonek, a nawet działać miejscowo przeciwzapalnie. Łączenie różnych szczepów wykorzystuje naturalne zjawiska polegające na „współdziałaniu” różnych rodzajów bakterii (np. gdy jedne wytwarzają związki, które drugie wykorzystują jako substrat energetyczny).

Na podstawie

Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2020 Sep;23(5):464-471. Efficacy of the Probiotic Probiotical Confirmed in Acute Gastroenteritis. Sandra Kluijfhout et al.