Większe spożycie witaminy B6 może zmniejszyć obciążenie depresją kobiet już od średniego wieku. 

Tak sądzą autorzy pracy naukowej z Japonii, w ramach której przebadano blisko 300 kobiet po 40 r.ż. Poszukiwano związków między obniżonym nastrojem i innymi objawami depresji a składem diety (analizowano przeszło 40 podstawowych składników odżywczych). 

Okazało się, że objawy depresyjne w stopniu umiarkowanym i ciężkim korelowały wyłącznie ze zmniejszonym spożyciem witaminy B6. 

Witamina B6 i jej pochodne biorą udział w przeszło setce reakcji enzymatycznych, w tym koniecznych do syntezy hemoglobiny, neurotransmiterów, metabolizmu tłuszczów i węglowodanów. Niedobór witaminy B6 może przekładać się na pogorszenie efektywności tych reakcji, co w mózgu może jak najbardziej przyczyniać się do zaburzeń skutkujących depresją (jednym z postulowanych mechanizmów jest dysregulacja metabolizmu tryptofanu z przewagą drogi wytwarzania kinureniny, która jest dla układu nerwowego toksyczna). 

Nie jest to pierwszy sygnał o tym, że witaminy z grupy B wiążą się z nastrojem czy bardziej ogólnie – pracą mózgu (np. w opinii niemieckich uczonych). 

Jest nawet badanie kliniczne wykazujące poprawę nastroju po suplementacji tej grupy witamin (choć nie we wszystkich pracach obserwowano podobny efekt). Witamina B6 to jednocześnie witamina, której niedobór szczególnie często pojawia się wraz z wiekiem, o czym donosili badacze amerykańscy

Dodajmy do tego jeszcze obserwacje mówiące, że osoby z dużymi zasobami witaminy B6 żyją dłużej, bo rzadziej zapadają na choroby krążeniowe

…i widzimy, jak ważne jest dbanie o stałą obecność witaminy B6 w diecie! 

Zastanawiające jest, jak częste były zaburzenia lękowe i depresyjne w badanej grupie. Uczestniczkami były kobiety, które zgłosiły się do poradni leczenia objawów okołomenopauzalnych – przeszło połowa miała zaburzenia lękowe stopnia łagodnego, w drugiej połowie znakomita większość – stopnia umiarkowanego lub ciężkiego. Podobnie rzecz się miała z zaburzeniami nastroju. Świadczy to o tym, że problem jest bardzo częsty i poważny. Zdaniem autorów zwiększona ilość witaminy B6 może pomóc w złagodzeniu objawów depresyjnych w tej populacji, co warto sprawdzić w kolejnych badaniach.

Na podstawie

Nutrients. 2020 Nov 9;12(11):3437. Depressive Symptoms in Middle-Aged and Elderly Women Are Associated with a Low Intake of Vitamin B6: A Cross-Sectional Study. Tamami Odai et al.