U chorych na astmę dorosłych z niedoborem witaminy D półroczna suplementacja aktywnej postaci tej witaminy doprowadziła do poprawy kontroli choroby i poprawy jakości życia. 

Takie są wnioski z badania klinicznego, którego wyniki opublikowano w czołowym czasopiśmie pulmonologicznym Thorax. 

Autorzy badania – hiszpańscy naukowcy – postanowili zweryfikować niespójne wyniki wcześniejszych badań oceniających wpływ suplementacji witaminy D na przebieg astmy. O tym, że taki związek istnieje, sugerowały niektóre prace, ale nie zawsze udawało się go wykazać w badaniach interwencyjnych. 

Przeprowadzono więc randomizowano badanie z kontrolą placebo i potrójnym zaślepieniem: część pacjentów otrzymywało doustnie aktywną postać witaminy D (16 000 j. kalcyfediolu tygodniowo), część placebo, oczywiście oba jako uzupełnienie aktualnie prowadzonego leczenia. Wszyscy uczestnicy byli leczeni na astmę; było ich 112, w wieku około 55 lat, z trzykrotną przewagą kobiet. 

W grupie otrzymującej aktywną witaminę D stwierdzono:

  • poprawę w zakresie objawów klinicznych, wyrażoną lepszą punktacją w teście kontroli astmy (w grupie kontrolnej średnia punktacja w tym samym okresie się obniżyła);
  • poprawę jakości życia większą niż w grupie kontrolnej. 

Warto prowadzić kolejne badania nad bardziej długofalowymi skutkami suplementacji witaminy D w astmie. Warto też pamiętać, że witamina D, błonnik, flora jelitowa oraz owoce i warzywa to podstawowe elementy, na które chorzy na astmę powinni zwracać uwagę w diecie. Suplementacja witaminy D w naszym kraju jest niezbędna w okresie jesienno-zimowym, ale pacjenci z przewlekłymi chorobami zapalnymi, do jakich należy astma, powinni rozważyć (w porozumieniu ze swoim lekarzem) suplementację tej witaminy przez cały rok. 

Na podstawie

Thorax. 2020 Nov 5;thoraxjnl-2019-213936.  Effect of vitamin D supplementation on asthma control in patients with vitamin D deficiency: the ACVID randomised clinical trial. Rubén Andújar-Espinosa et al.