Witaminy B1 i B6 istotne dla sprawności mózgu w okresie starzenia

Zarówno witamina B1, jak i B6 wpływają na budowę lub czynność mózgu u zdrowych starszych osób, choć obie w zupełnie odmienny sposób – ogłosili naukowcy z Niemiec. 

Z wiekiem dochodzi do zaniku kory mózgowej, utraty połączeń nerwowych, czemu towarzyszy pogorszenie funkcji poznawczych (takich jak pamieć, koncentracja, uwaga, kojarzenie). Autorzy omawianej pracy sprawdzili, jak stężenia witaminy B1 i B6 we krwi korelują ze zdolnościami poznawczymi, pofałdowaniem kory mózgowej (zanik mózgu wiąże się ze „spłaszczeniem” fałdów) i ilością połączeń funkcjonalnych między neuronami u przeszło 600 osób powyżej 55 r.ż.

Oceny pofałdowania i połączeń między komórkami nerwowymi dokonywano w oparciu o czynnościowe badania neuroobrazowe i szerokie badania neuropsychologiczne w zakresie czynności wykonawczych, pamięci operacyjnej, uwagi i zdolności językowych.

Wykazano, że witamina B6 koreluje z pofałdowaniem kory mózgowej (czyli im więcej tej witaminy, tym mniejsze zaniki mózgu – przyp. integmed.pl), natomiast w niewielkim stopniu wiąże się z połączeniami neuronalnymi. W przypadku witaminy B1 korelacja ta była odwrotna, jej stężenie we krwi powiązano z gorszą pamięcią wzrokowo-przestrzenną i zdolnością do rozwiązywania problemów. Im wyższe stężenia witaminy B1, tym większe było nasilenie połączeń między półkulami mózgu, a mniejsze – w obrębie jednej półkuli mózgu.

Jak stwierdzają autorzy, ich praca potwierdza korzyści, jakie niesie witamina B6 dla zdrowego mózgu w okresie starzenia, natomiast negatywne korelacje z witaminą B1 raczej nie świadczą o tym, że działa ona szkodliwie, a wprost przeciwnie – raczej potwierdzają teorię, że starość wiąże się z trudnością w wykorzystywaniu witaminy B1 przez mózg i jej mniejszymi stężeniami w układzie nerwowym mimo prawidłowych lub nawet wysokich stężeń tej witaminy we krwi.

Źródło

Front Neurosci. 2017 Oct 27;11:596. A Complex Interplay of Vitamin B1 and B6 Metabolism with Cognition, Brain Structure, and Functional Connectivity in Older Adults. Jannusch K, Jockwitz C, Bidmon HJ, Moebus S, Amunts K, Caspers S.