Australijscy naukowcy zaobserwowali nową właściwość kwasów omega-3: redukcję sztywności aorty u osób z tętniakiem aorty. Znaczenie kliniczne tego zjawiska nie jest znane, może jednak otwierać ono furtkę do przyszłego wpływania na przebieg tej choroby za pomocą doustnych nutraceutyków. 

To o tyle istotne, że tętniak aorty trzeba leczyć operacyjnie, gdy przekracza określone rozmiary lub wykazuje niepokojącą dynamikę powiększania się. Ponieważ jednak operacja nie jest pozbawiona powikłań, nie dąży się do niej w każdym przypadku – czasami monitoruje się wymiary tętniaka, i jeśli nie grozi on pęknięciem, wybiera się leczenie zachowawcze (ważne jest wtedy m.in. dbanie o kontrolę ciśnienia tętniczego, aby nie nasilać osłabienia ściany tętnicy i nie sprowokować pęknięcia, które może prowadzić do szybkiego zgonu).

Autorzy badania analizowali skutki podawania chorym z tętniakiem aorty kwasów omega-3 w ilości 1,8 g dziennie przez 12 tygodni. Zaobserwowali redukcję częstości tętna i zmniejszenie sztywności ścian aorty (szacowanej na podstawie szybkości propagacji fali tętna i ciśnienia centralnego) u osób, które otrzymały suplementację (w porównaniu z osobami, które otrzymywały placebo, u których nie nastąpiły takie zmiany). 

Podejrzewa się, że może to być skutek działania przeciwzapalnego kwasów omega-3, tętniak aorty powstaje bowiem w wyniku osłabienia ściany przez toczący się proces zapalny, czemu towarzyszy nadprodukcja kolagenu w ścianie i wzrost jej sztywności. Sztywność tętnic zwiększa zaś ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych i zgonu. Wygaszanie reakcji zapalnych przez kwasy omega-3 w teorii może działać na wczesnym etapie patofizjologicznym i wpływać korzystnie na przebieg tętniaka – to jednak zdecydowanie wymaga weryfikacji w kolejnych badaniach klinicznych, i taka też jest konkluzja autorów. 

Na podstawie

Meital LT, Schulze K, Magee R, O’Donnell J, Jha P, Meital CY, Donkin R, Bailey TG, Askew CD, Russell FD. Long Chain Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids Improve Vascular Stiffness in Abdominal Aortic Aneurysm: A Randomized Controlled Trial. Nutrients. 2020 Dec 31;13(1):138. doi: 10.3390/nu13010138. PMID: 33396567; PMCID: PMC7824679.