Naukowcy z Instytutu Onkologii w Szanghaju oraz Vanderbilt University w Nashville (USA) wyśledzili spektakularny związek między jedną z witamin a długością życia. Okazało się, że pewna witamina przyjmowana w dużej ilości wiąże się ze znacznie mniejszą częstością zawałów serca, udarów i znacznie mniejszym ryzykiem śmierci z powodu tych chorób. Zgadniecie, która? Odpowiedź na końcu tekstu.

Autorzy analizy zgromadzili dane z dwóch dużych badań populacyjnych poświęconych odpowiednio zdrowiu mężczyzn i zdrowiu kobiet: Shanghai Men’s Health Study (prowadzone w latach 2002-2014) oraz Shanghai Women’s Health Study (badanie z lat 1997-2014). W sumie w badaniach tych udział wzięło przeszło 130 tys. osób obserwowanych przez odpowiednio 10 i 16 lat.

Okazało się, że mężczyźni, którzy spożywali najwięcej witaminy będącej bohaterką tego artykułu, mieli o 34% mniej zawałów, udarów (a także rzadziej umierali) niż ci, których dieta zawierała jej najmniej. W przypadku kobiet analogiczne ryzyko zmniejszało się o 28%. Co ciekawe, zmniejszenie ryzyka stwierdzono tylko dla chorób serca i naczyń, nie odnotowano, by witamina ta wpływała na częstość zgonów z powodu choroby nowotworowej.

Kto zgadł, o którą witaminę chodzi? Nie jest to bynajmniej witamina D. Bohaterką omawianej pracy naukowej jest witamina B6 (pirydoksyna).

Źródło

Clin Nutr. 2018 May 4. Prospective cohort studies of dietary vitamin B6 intake and risk of cause-specific mortality. Zhao LG, Shu XO, Li HL, Gao J, Han LH, Wang J, Fang J, Gao YT, Zheng W, Xiang YB.