Mimo że wiele badań wskazuje, iż zachodni styl życia łączy się z niedoborem ważnych witamin i mikroelementów (np. witaminy C, witaminy E, witaminy D, wapnia, magnezu, potasu…), przynajmniej w pewnych fazach życia, oficjalne zalecenia rzadko wspominają o konieczności suplementacji, za wyjątkiem witaminy D. Autorytety problem często zbywają twierdzeniem, że wystarczy odpowiednio zbilansowana dieta.

Pewnie, że wystarczy. Ale człowiek z jego niedoskonałościami charakteru jej nadzwyczaj często nie stosuje. Można więc go zostawić z tym poczuciem winy i się odeń odwrócić („dopóki nie będzie stosował zbilansowanej diety, nie mamy o czym rozmawiać”), albo zaproponować rozwiązanie. Dawno temu ten sam proces myślowy przeszły firmy farmaceutyczne, oferując statyny na zaburzenia lipidowe, dla osób, u których nie da się ich wyrównać odpowiednio zbilansowaną dietą, próbami jej stosowania lub ich zupełnym brakiem.

Wydaje się, że potężny, globalny nurt związany z nutraceutykami jest powoli ponownie zauważany przez przemysł farmaceutyczny, w końcu dysponuje on i doświadczeniem naukowym, i produkcyjnym, i marketingowym, czyli ma wszelkie atuty, by z impetem wejść na rynek żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Być może taką jaskółką jest artykuł popełniony przez naukowców z George Mason University w USA oraz giganta farmaceutycznego (Pfizer) oraz korporacji z branży FMCG Reckitt Benckiser. W tymże artykule dostrzeżony i omówiony został częsty problem niedoboru witamin i minerałów u starszych osób.

Z wiekiem rośnie zapotrzebowanie na witaminę D, wapń, witaminy z grup B i być może także białko. Substancje odżywcze są gorzej wchłaniane, mniej skutecznie włączane w procesy fizjologiczne, metabolizm zwalnia, apetyt maleje, dodatkowo dołączają się choroby przewlekłe i ich leczenie, które także mogą negatywnie wpływać na wykorzystanie witamin i minerałów. Wiele starszych osób w USA regularnie suplementuje preparaty wielowitaminowe w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia.

Autorzy przeanalizowali dane z badania kohortowego National Health and Nutrition Examination Survey w celu oceny, jak stosowanie suplementów przez osoby po 50 r.ż. wpływa na dostarczanie 18 podstawowych mikroelementów diety. Praca jest tym ciekawsza, że nie bazowano bynajmniej wyłącznie na danych z ankiet, bo autorzy mieli do dyspozycji dane o biomarkerach przemian metabolicznych badanych mikroelementów. Okazuje się, że suplementy poprawiały ilość dostarczanych substancji odżywczych, redukowały odsetki osób z niedoborami np. kwasu foliowego, jodu, selenu, witamin B12, B6 i witaminy C, D i K. Szczególnie natomiast częstym problemem u osób w średnim i zaawansowanym wieku, które nie stosowały suplementów, były niedobory witaminy B6 i D, tu suplementy są więc opcją i skuteczną, i ważną.

Regularne stosowanie suplementów z minerałami i witaminami wiązało się z niewielkim ryzykiem przekroczenia zalecanych ilości kwasu foliowego (<10 proc. osób), co wiąże się m.in. z faktem, że w USA żywność jest wzbogacana w tę witaminę z myślą o młodych kobietach – w celu redukcji ryzyka wad wrodzonych u płodu. Niewielki wzrost ilości kwasu foliowego ponad górną granicę normy nie powinien wg autorów stanowić problemu, jest natomiast wskazówką dla producentów suplementów diety – w tych przeznaczonych dla osób starszych kwasu foliowego mogłoby być po prostu mniej.

Warto rekomendować suplementy z witaminami i minerałami już osobom po 50 r.ż. – pomogą zadbać o właściwy stan odżywienia, a więc i przyczynią się do zachowania zdrowia – brzmi konkluzja na koniec artykułu.

Na podstawie

J Nutr Gerontol Geriatr. 2019 Oct-Dec;38(4):307-328. Multivitamin/Multimineral Supplement Use is Associated with Increased Micronutrient Intakes and Biomarkers and Decreased Prevalence of Inadequacies and Deficiencies in Middle-Aged and Older Adults in the United States. Wallace TC, Frankenfeld CL, Frei B, Shah AV, Yu CR, van Klinken BJ, Adeleke M.