Mikroflora jelitowa ma najprawdopodobniej udział w rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby, więc logiczne jest, że kształtując ją świadomie, moglibyśmy wpływać na przebieg tej choroby. Niedawne badanie przeprowadzone przez specjalistów z Iranu wskazuje, że hipoteza ta nie jest pozbawiona podstaw. 

Zgodnie z teorią o zapoczątkowywaniu stłuszczenia wątroby przez dysbiozę złe odżywianie prowadzi do zmian składu bakterii w jelicie, rozszczelnienia nabłonka i obładowania wątroby (do której wpływa prawie cała krew z jelit) toksynami bakteryjnymi. Stłuszczenie zaś wedle tej hipotezy jest skutkiem toksycznego uszkodzenia komórek wątroby. Metabolizm hepatocytów ulega zaburzeniu, a objawem jest odkładanie tłuszczu w cytoplazmie. 

Autorzy uznali, że skuteczne powinny być w takim razie interwencje polegające na suplementacji wybranych dobroczynnych bakterii jelitowych. Przeprowadzili więc randomizowane badanie kliniczne, w ramach którego przeszło 100 osobom podawano albo mieszankę probiotyków, albo sam prebiotyk (oligosacharydy będące źródłem energii dla bakterii), albo placebo. Testowane bakterie obejmowały szczepy Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum oraz Bifidobacterium breve. Wszystkim uczestnikom, niezależnie do której grupy należeli, zalecono schudnięcie i regularną aktywność fizyczną (jest to dziś podstawa terapii stłuszczenia wątroby, podobnie jak odstawienie alkoholu, słodyczy i papierosów).

Po 12 tygodniach badania stwierdzono, że w grupie otrzymującej mieszany probiotyk uzyskano większy stopień redukcji aktywności enzymów wątrobowych (ALT, AST, GGTP, ALP) niż w grupie kontrolnej; odnotowano też spadek stężenia triglicerydów. Podobny efekt dała suplementacja prebiotyku (z wyraźniejszą redukcją innych parametrów lipidowych). Świadczy to o poprawie stanu wątroby i w związku z tym (a może dzięki wsparciu bakterii?) także metabolizmu tłuszczów.

Nie wiadomo, czy suplementacja probiotyków lub prebiotyków pozwoli utrzymać zaobserwowane efekty na dłuższą metę i to będą wyjaśniać kolejne badania. Wydaje się jednak, że probiotyki i prebiotyki mają potencjał w leczeniu stłuszczenia wątroby oraz zaburzeń lipidowych, taki też jest wniosek autorów badania. 

Na podstawie

J Food Sci. 2020 Oct;85(10):3611-3617.  Effects of probiotic and prebiotic supplementation on metabolic parameters, liver aminotransferases, and systemic inflammation in nonalcoholic fatty liver disease: A randomized clinical trial. Vahideh Behrouz et al.