Indyjscy naukowcy wykazali, że suplementacja witaminy D skuteczniej niż placebo redukuje objawy przewlekłego zapalenia zatok obocznych nosa. 

Witamina D jest nutraceutykiem wpływającym na czynność układu immunologicznego, zwraca się przy tym uwagę, że jej rola polega m.in. na wspieraniu tej części układu odpornościowego, która odpowiada za wygaszanie zapalenia. Układ immunologiczny umie bowiem rozpalać reakcję zapalną, czyli angażować komórki broniące nas przed patogenami, ale musi też te reakcje wygaszać po wygranej walce – i zaburzenia tego etapu wiążą się z przechodzeniem zapalenia w stan przewlekły. Stąd próby wykorzystywania witaminy D w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych. 

Autorzy zaprosili do badania 200 chorych na przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa. Wielu z nich okazało się mieć niedobór witaminy D, średnie stężenie wyjściowe wyniosło zaledwie 12,3 ng/ml. Połowie uczestników podawano witaminę D w dawce 60 tys. j. co tydzień przez 3 miesiące, połowie placebo. Po zakończeniu badania sprawdzono, jak zmieniło się nasilenie objawów w obu grupach. 

Po pierwsze, potwierdzono wzrost stężenia witaminy D we krwi, do (średnio) ok. 30 ng/ml. Objawy uległy silnej redukcji w obu grupach (w wyniku naturalnego przebiegu choroby), jednak ich nasilenie w grupie otrzymującej witaminę D było po 3 miesiącach kilkukrotnie mniejsze niż w grupie placebo (mimo że wyjściowy poziom był w obu grupach podobny). 

Zdaniem autorów wykorzystanie działania witaminy D – u osób z potwierdzonym niedoborem i prowadzone pod kontrolą stężenia we krwi – może pomóc w ograniczaniu zbędnej antybiotykoterapii w przewlekłym zapaleniu zatok i w przyspieszaniu powrotu do zdrowia. Witaminę D uznają za tak ważną, że jako rozwiązanie problemu proponują dodawanie witaminy D do żywności (takie pomysły nie są nowe, pisaliśmy wcześniej o apelu naukowców z całego świata, by w ten sposób rozwiązać problem niedostatecznej suplementacji). 

Na podstawie

J Family Med Prim Care. 2020 Jun 30;9(6):2877-2879. The role of oral vitamin D3 supplementation in the treatment of Chronic Rhinosinusitis in adults with Vitamin D deficiency. Binayak Baruah et al.