Dwa niedawne badania kliniczne wskazują, że aromaterapia pomaga lepiej znosić skutki operacji chirurgicznych. 

Oba badania przeprowadzono w Iranie, oba uwzględniały randomizację i grupy kontrolne. Jedno dotyczyło trudnych, poważnych operacji kardiochirurgicznych (najczęściej pomostowania aortalno-wieńcowego, czyli wszczepiania bajpasów), drugie – prostych zabiegów leczenia przepukliny pachwinowej. 

W pierwszej grupie stosowano nebulizacje z olejkiem miętowym, w drugiej – tlenoterapię połączoną z dodatkiem 2% olejku lawendowego. Pierwsza interwencja okazała się istotnie zmniejszać nasilenie i czas trwania wymiotów i nudności po ekstubacji, druga – skutecznie działała przeciwbólowo. 

Moment po operacji jest stosunkowo często wykorzystywany do prowadzenia aromaterapii w ośrodkach podchodzących do pacjentów holistycznie oraz w krajach Bliskiego i Dalekiego Wschodu (z uwagi na tradycje medyczne). Zwraca też uwagę, że o ile chirurdzy zaczynają eksplorować wykorzystanie suplementów doustnych, np. witaminy C i kwasów omega-3, o tyle olejkami eterycznymi zajmuje się raczej personel pielęgniarski. I nie jest to specjalnie dziwne – nutraceutyki doustne bardziej wpływają na bardziej długofalowe skutki operacji, czyli pomagaj uzyskiwać lepsze efekty chirurgom, a olejki eteryczne wykorzystywane na oddziałach pooperacyjnych pomagają w pracy pielęgniarkom.

Na podstawie

Complement Ther Clin Pract. 2020 Aug;40:101199. The effect of aromatherapy with peppermint essential oil on nausea and vomiting after cardiac surgery: A randomized clinical trial. Mahla Maghami et al.

J Perianesth Nurs. 2020 Jul 21;S1089-9472(20)30096-4. The Effects of Inhalation Aromatherapy Using Lavender Essential Oil on Postoperative Pain of Inguinal Hernia: A Randomized Controlled Trial. Hossein Bagheri et al.