Badanie kliniczne przeprowadzone w Australii wskazuje, że doustna suplementacja resweratrolu przynosi korzyści kobietom po menopauzie, przeciwdziałając procesom starzenia – w tym utracie funkcji poznawczych. 

Opisywane badanie było przedłużeniem wcześniejszego pilotażowego eksperymentu, w którym wykazano, że niewielka dawka resweratrolu poprawia po ok. 3 miesiącach czynność tętnic i funkcje poznawcze kobiet po menopauzie. Takie obserwacje potwierdza się na większej grupie, stąd kolejne badanie – tym razem długie (trwało dwa lata), z udziałem 125 kobiet po menopauzie – nazwane Resveratrol for Healthy Ageing in Women study. Projekt zakładał kontrolę placebo, randomizację, skrzyżowanie grup – czyli działania, które mają zredukować możliwość popełnienia błędu poznawczego. Dawka resweratrolu wynosiła 75 mg co 12 godz. 

W porównaniu z placebo resweratrol:

  • istotnie poprawił ogólne funkcjonowanie poznawcze (o ok. 1/3);
  • poprawił pamięć u kobiet po 65 r.ż.;
  • poprawił parametry przepływu krwi przez mózg;
  • poprawił parametry gospodarki węglowodanowej (zmniejszył stężenie insuliny na czczo i oporność tkanek na insulinę);
  • zmniejszył ogólny stopień odczuwanego bólu, przede wszystkim bólu stawów związanego z chorobą zwyrodnieniową;
  • zredukował objawy okołomenopauzalne;
  • poprawił ogólne samopoczucie. 

Regularna suplementacja resweratrolu u kobiet po menopauzie okazała się więc poprawiać objawy somatyczne, psychiczne oraz pracę mózgu, również w aspekcie regulacji przepływu krwi, co może przełożyć się na spowolnienie utraty funkcji poznawczych, czyli pamięci, koncentracji, uwagi czy kojarzenia. Być może przełoży się to na mniejsze ryzyko demencji, to bowiem właśnie dramatyczna utrata funkcji poznawczych jest czołowym objawem tej choroby. Na to jednak będą mogły odpowiedzieć jeszcze dłuższe badania (demencja rozwija się dość długo i być może interwencje w rodzaju suplementacji rosweratrolu muszą być rozpoczynane odpowiednio wcześniej). Nie zmienia to faktu, że resweratrol należy do czołówki nutraceutyków, z którymi wiąże się największe nadzieje co do zapobiegania demencji. 

Na podstawie

Clin Nutr. 2020 Aug 27;S0261-5614(20)30441-6. Long-term effects of resveratrol on cognition, cerebrovascular function and cardio-metabolic markers in postmenopausal women: A 24-month randomised, double-blind, placebo-controlled, crossover study. Jay Jay Thaung Zaw et al.

Menopause. 2020 Aug 31. Long-term resveratrol supplementation improves pain perception, menopausal symptoms, and overall well-being in postmenopausal women: findings from a 24-month randomized, controlled, crossover trial. Jay Jay Thaung Zaw et al.