Suplementacja kwasów omega-3 w okresie okołoporodowym łagodzi objawy depresyjne – wynika z metanalizy badań klinicznych przeprowadzonej przez chińskich naukowców. 

Ustalili oni, że kwasy omega-3 działają przeciwdepresyjnie i pod koniec ciąży, i po porodzie, są dobrze tolerowane, a największą skuteczność mają u kobiet z niewielką lub umiarkowaną depresją. Jak się wydaje, ważna jest przewaga zawartości kwasu eikozapentaenowego (EPA) w suplemencie. 

Autorzy przeanalizowali osiem badań klinicznych z kontrolą placebo, z udziałem łącznie przeszło 600 kobiet. 

Depresja okołoporodowa, znana z mediów pod nazwą baby blues, dotyka 10-20% rodzących i wcale nie musi przypominać typowej depresji, czy też może objawów typowo z tą chorobą kojarzonych. Może obejmować zaburzenia snu (nie tylko bezsenność, ale i nadmierną potrzebę snu), wyczerpanie fizyczne i psychiczne, nadmierną drażliwość, do których mogą dołączyć poczucie beznadziejności, poczucie winy czy nawet chęć zrobienia sobie krzywdy. Takie objawy warto skonsultować z lekarzem, nieleczona depresja po porodzie wywiera piętno na życiu dziecka – czasami nieodwracalne (np. częstsze problemy z prawem). 

Z oczywistych powodów nie pała się entuzjazmem do podawania kobietom w ciąży bądź karmiących piersią leków psychotropowych. Kwasy omega-3, których skuteczność antydepresyjną wykazano w badaniach klinicznych, są interesującą alternatywą, która może wspomóc kobiety niewymagające silnych leków. 

Jak się wydaje, podstawowym mechanizmem działania przeciwdepresyjnego kwasów omega-3 jest ich wpływ przeciwzapalny. Skuteczniejsze wydają się suplementy zawierające EPA i DHA w stosunku >1,5. Trudno jednak wyrokować, że któryś z kwasów omega-3 jest lepszy – pewne badania wskazują, że DHA może być równie istotny, do niedawna uważano nawet, że w depresji jest skuteczniejszy niż EPA. To wymaga rozstrzygnięcia w kolejnych pracach naukowych. Ważne, że kwasy omega-3 są nie tylko skuteczne, ale i wspierają rozwój dziecka, zwłaszcza jego układu nerwowego, więc ich ewentualne przenikanie przez łożysko czy do mleka nie tylko nie jest groźne, ale najprawdopodobniej korzystne. Niestety autorzy nie byli w stanie ustalić w obecnej analizie optymalnej dawki kwasów omega-3 w tym wskazaniu. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed ich suplementacją, zwłaszcza w celu ustalenia dawkowania.

Na podstawie

Transl Psychiatry. 2020 Jun 17;10(1):193. The efficacy and safety of omega-3 fatty acids on depressive symptoms in perinatal women: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Mi-Mi Zhang et al.