Amerykańscy lekarze przeprowadzili analizę wybranych badań klinicznych poświęconych wykorzystaniu kurkumy/kurkuminy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kolana. Wyniki wskazują, że jest to skuteczny nutraceutyk w tym kontekście klinicznym. 

Autorzy uwzględnili dziesięć prac badawczych, w tym osiem z bardzo wysoką jakością metodologii i dwie z dobrą (to ważne, bo ewentualne błędy w projekcie lub analizie badania klinicznego rzutują na wiarygodność wyników). We wszystkich ocenianych pracach leczenie oparte na kurkumie prowadziło do złagodzenia bólu i poprawy funkcji stawu kolanowego. Co jednak szczególnie zwraca uwagę, to że trzy z analizowanych badań sprawdzały skuteczność kurkuminy w porównaniu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i nie wykazały żadnych istotnych różnic. Sugeruje to, że kurkumina jest podobnie skuteczna jak owe leki, a biorąc pod uwagę, że w odróżnieniu od nich nie ma znaczących działań ubocznych, wskazuje na przewagę tego nutraceutyku w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kolana. 

Wciąż nie znamy optymalnej dawki, najlepszego rodzaju preparatu (wielką niewiadomą jest, czy lepiej działa kurkumina – główny aktywny składnik kurkumy, czy też pełna kurkuma, zawierająca o wiele więcej substancji biologicznie czynnych, wreszcie jak dostarczać te substancje, by się jak najlepiej wchłaniały). To wszystko będzie wyjaśniane w kolejnych badaniach klinicznych, które w przypadku kurkumy i kurkuminy są prowadzone w stosunkowo sporej jak na nutraceutyki ilości. 

Kurkumina działa przeciwzapalnie, również w obrębie chrząstki stawowej, gdzie hamuje wytwarzenie enzymów rozkładających tkankę łączną (m.in. włókna kolagenowe). Zahamowanie ich aktywności może przyczyniać się do zwolnienia progresji choroby, a jeśli towarzyszy temu mniejszy ból, jest to znakomitym wyznacznikiem klinicznym działania molekularnego kurkuminy. 

Na podstawie

Paultre K, Cade W, Hernandez D, Reynolds J, Greif D, Best TM. Therapeutic effects of turmeric or curcumin extract on pain and function for individuals with knee osteoarthritis: a systematic review. BMJ Open Sport Exerc Med. 2021 Jan 13;7(1):e000935. doi: 10.1136/bmjsem-2020-000935. PMID: 33500785; PMCID: PMC7812094.