Trzy niedawno opublikowane prace naukowe po raz kolejny wiążą witaminę D z ochroną przed COVID-19. 

Pierwsza to badanie porównawcze przeprowadzone we Francji [1]. Naukowcy sprawdzili, którzy z ok. 80 pacjentów przyjmowanych na szpitalny oddział geriatryczny z powodu COVID-19 przyjmowali regularnie w poprzedzającym roku witaminę D. Jeśli nie przyjmowali, u części z nich rozpoczęto podawanieu suplement z witaminą D, pozostali stanowili grupę kontrolną. 

W grupie, która regularnie suplementowała witaminę D w ostatnim roku, dwa tygodnie przeżyło przeszło 90% uczestników. W grupie drugiej, tej, w której podawanie witaminy D rozpoczęto dopiero po przyjęciu do szpitala, przeżyło ok. 80%, natomiast w grupie kontrolnej, która nie otrzymywała witaminy D – ok. 70%. Gdy przyjęto grupę kontrolną za wyjściową referencję do obliczania ryzyka zgonu, okazało się że regularna suplementacja witaminy D zmniejszała je o blisko 90%, natomiast rozpoczęta po rozpoznaniu COVID-19 – o przeszło 60%. Także przebieg choroby był lżejszy w grupach suplementujących witaminę D. 

Druga praca pochodzi z Istituto Auxologico Italiano – włoskiego instytutu naukowego zajmującego się wysoce specjalistycznym leczeniem szpitalnym i badaniami biomedycznymi [2]. Autorzy ocenili umieralność pensjonariuszy domu opieki “Mons. G. Bicchierari” w okresie dwóch miesięcy epidemii COVID-19 i porównali ją z analogicznym okresem w poprzednim roku, sprawdzali też, jakie czynniki wiązały się z redukcją ryzyka zgonu. 

Ze 157 pensjonariuszy w wieku 60-100 lat po 2 miesiącach zmarło 40% (sześciokrotnie więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej). Naddatek ryzyka zgonu był dwukrotnie większy, jeśli rozpoznano zakażenie koronawirusem (u osób bez potwierdzenia zakażenia testem PCR ryzyko to było zwiększone o 20 proc., u tych z potwierdzeniem – o 43 proc.; trudno jednak interpretować te dane, bo u części osób z negatywnym wynikiem wykryto później przeciwciała przeciw SARS-CoV-2, co może świadczyć o przechorowaniu COVID-19 mimo negatywnego testu PCR). 

Czynnikami ryzyka zgonu okazały się: płeć męska, zaawansowany wiek, mniejsza codzienna aktywność oraz brak suplementacji witaminy D. Zdaniem autorów, biorąc pod uwagę spustoszenia, jakich dokonuje koronawirus w domach opieki, częsty niedobór witaminy D u starszych osób oraz duże bezpieczeństwo suplementacji, należy zdecydowanie zalecać suplementację witaminy D osobom w podeszłym wieku. 

Trzecie badanie pochodzi z Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemcy) [3]. Oceniano przebieg choroby u 185 pacjentów z COVID-19, szukając m.in. korelacji z poziomem witaminy D we krwi. Mediana czasu trwania obserwacji wyniosła 66 dni. Po wyeliminowaniu wpływu takich czynników jak wiek, płeć czy choroby współisniejące, ujawnił się wpływ witaminy D: niedobór tej witaminy wiązał się z sześciokrotnie zwiększonym ryzykiem konieczności leczenia z użyciem respiratora i czternastokrotnie zwiększonym ryzykiem zgonu. Ci autorzy wskazują na konieczność sprawdzenia skuteczności suplementacji witaminy D w terapii COVID-19 (takie badania są prowadzone i nawet mamy wyniki niektórych – sprawdź wśród tekstów poświęconych tej chorobie). 

Znamienny jest komentarz redakcyjny do ostatniego artykułu, opublikowany w piśmie Nutrients [4]. Głosi on, że biorąc pod uwagę narastającą ilość danych o wpływie witaminy D na zakażenie SARS-CoV-2 i jej duże bezpieczeństwo, należy promować suplementację tej witaminy w celu ograniczenia liczby zgonów, nie czekając na zakończenie badań interwencyjnych. 

Na podstawie

  1. Annweiler G, Corvaisier M, Gautier J, Dubée V, Legrand E, Sacco G, Annweiler C. Vitamin D Supplementation Associated to Better Survival in Hospitalized Frail Elderly COVID-19 Patients: The GERIA-COVID Quasi-Experimental Study. Nutrients. 2020 Nov 2;12(11):3377. doi: 10.3390/nu12113377. PMID: 33147894; PMCID: PMC7693938.
  2. Cangiano B, Fatti LM, Danesi L, Gazzano G, Croci M, Vitale G, Gilardini L, Bonadonna S, Chiodini I, Caparello CF, Conti A, Persani L, Stramba-Badiale M, Bonomi M. Mortality in an italian nursing home during COVID-19 pandemic: correlation with gender, age, ADL, vitamin D supplementation, and limitations of the diagnostic tests. Aging (Albany NY). 2020 Dec 22;12. doi: 10.18632/aging.202307. Epub ahead of print. PMID: 33353888.
  3. Radujkovic A, Hippchen T, Tiwari-Heckler S, Dreher S, Boxberger M, Merle U. Vitamin D Deficiency and Outcome of COVID-19 Patients. Nutrients. 2020 Sep 10;12(9):2757. doi: 10.3390/nu12092757. PMID: 32927735; PMCID: PMC7551780.
  4. Brenner H, Schöttker B. Vitamin D Insufficiency May Account for Almost Nine of Ten COVID-19 Deaths: Time to Act. Comment on: „Vitamin D Deficiency and Outcome of COVID-19 Patients”. Nutrients 2020, 12, 2757. Nutrients. 2020 Nov 27;12(12):3642. doi: 10.3390/nu12123642. PMID: 33260798; PMCID: PMC7761047.