Autorzy z Ukrainy (z Uniwersytetu w Sumi) opublikowali rezultaty badania klinicznego, w ramach którego dzieciom z przewlekłym zapaleniem migdałków podniebiennych podawano magnez z witaminą B6. Uzyskano istotną poprawę czynności serca.  

Człowiek nie jest bynajmniej prostą sumą poszczególnych narządów wsadzonych w ciało. Różne narządy współpracują ze sobą i wzajemnie wpływają na swój stan. Dlatego przewlekła choroba nerek poważnie upośledza czynność serca, choroby wątroby skutkują gorszą czynnością płuc, a przewlekłe niedotlenienie odciska piętno na pracy serca (i nie tylko). Autorzy pracy wybrali 100 dzieci w wieku 13-17 lat, w tym 60 z przerostem migdałków podniebiennych i wtórną kardiomiopatią (chorobą serca będąca wynikiem długotrwałego niedotlenienia). Te ostatnie podzielono na dwie grupy: w jednej stosowano standardowe leczenie, w drugiej do standardowego leczenia dodano jeszcze preparat magnezu. Czterdzieścioro zdrowych dzieci stanowiło grupę kontrolną. 

Dodanie magnezu zaowocowało istotnym zmniejszeniem częstości zaburzeń rytmu serca i przewodzenia. Magnez poprawił funkcjonowanie elektryczne komórek serca, zwiększyła się też wydolność serca (rzut serca), co świadczy o korzystnym wpływie magnezu na kurczliwość kardiomiocytów. 

Praca ta jest kolejnym dowodem na to, jak ważny jest magnez dla pracy serca, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z zaburzeniami jego czynności elektrycznej, czyli np. zaburzeniami rytmu i przewodzenia. Najsłynniejsze badania dotyczą spektakularnego wpływu magnezu na zespół wypadania zastawki mitralnej; jak widać, suplementacja jest w stanie również poprawić czynność serca u dzieci z przerostem migdałków. To ważne spostrzeżenie, biorąc pod uwagę choćby niedawne rezultaty analizy duńskich rejestrów populacyjnych, które wskazują na niekorzystne długofalowe skutki usuwania migdałków i każą się zastanowić nad koniecznością ich rutynowego usuwania. U dzieci, które nie są takiej operacji poddawane, magnez może niwelować niekorzystny wpływ niedotlenienia na układ krążenia. Warto więc zadbać o odpowiednią ilość magnezu w ich diecie i rozważyć suplementację – dawkę należy ustalić wspólnie z lekarzem prowadzącym.

Na podstawie

Wiad Lek. 2020;73(5):904-908. Influence of magnesium on the state of the cardiovascular system in children with chronic tonsilitis. Smiyan OI, Man’ko YA, Loboda AM, Popov SV, Vysots’kyy IY, Petrashenko VO, Martsovenko IM, Smiian KO, Plakhuta VA, Serhiyenko VM, Ovsyanko OL, Aleksakhina TO, Bara AR.