Duża ilość błonnika w diecie dzięki właściwościom przeciwzapalnym może chronić przed chorobami dróg oddechowych. Efekt protekcyjny błonnika zaobserwowali naukowcy analizujący dane z badania NHANES. 

Badanie to (National Health and Nutrition Examination Survey) było dużym, niezależnym badaniem populacyjnym mieszkańców USA i posłużyło do stworzenia olbrzymiej bazy danych, w ramach której można dziś szukać najróżniejszych korelacji, w tym między dietą a występowaniem chorób. Naukowcy z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Nebrasce (USA) sprawdzili, jaki związek będzie miało spożycie błonnika z częstością astmy, świstów, kaszlu i ilością plwociny oraz stężeniem białka C-reaktywnego (CRP, marker zapalenia, podniesiony w astmie z uwagi na zapalnych charakter tej choroby). Analizowano dane uzyskane od przeszło 13 tys. osób między 20 a 79 r.ż. 

Osoby spożywające najmniej błonnika miały astmę o 40% częściej niż osoby dostarczające go najwięcej. Zależność ta była silniejsza u kobiet niż u mężczyzn, a także u osób białoskórych w porównaniu z innymi grupami etnicznymi. Najmniejsze ilości błonnika w diecie wiązały się także ze zwiększonym ryzykiem występowania świstów (o 30%), kaszlu (o 70%) i generacji plwociny (o 40%). W grupie stosującej dietę niskobłonnikową o 60% częściej stwierdzano także wysoki poziom markera stanu zapalnego (CRP). 

O znaczeniu błonnika dla zdrowia dróg oddechowych mówi się coraz częściej dzięki coraz głębszemu poznawaniu znaczenia flory jelitowej w rozwoju i podtrzymywaniu tlących się procesów zapalnych. Błonnik jest źródłem energii dla dobroczynnych bakterii jelitowych, które wykorzystując go, produkują drobnocząsteczkowe związki (np. krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe) o różnorakim działaniu, w tym przeciwzapalnym. I o ile w bardzo młodym wieku można liczyć na hamowanie rozwoju astmy za pomocą kwasów omega-3, obok oczywiście leków przeciwzapalnych, o tyle wraz z wiekiem znaczenie wśród nutraceutyków w tej chorobie wydaje się zyskiwać błonnik – i to głównie błonnik, ewentualnie polifenole roślinne dostarczane wraz z bogatobłonnikowymi produktami. 

Na podstawie

Ann Am Thorac Soc. 2020 May 5. Association of Dietary Fiber on Asthma, Respiratory Symptoms and Inflammation in the Adult NHANES Population. Saeed MA, Gribben KC, Alam M, Lyden ER, Hanson CK, LeVan TD.