Pediatrzy z Uniwersytetu w Parmie (Włochy) optują w nowym artykule za suplementacją wybranych elementów diety w celu wspierania odporności. 

Zdaniem autorów taka suplementacja, prowadzona oczywiście w granicach rozsądku, jest niedrogą opcją profilaktyczną, która pomoże zmniejszyć ryzyko zakażeń, także wirusowych. Suplementację traktują przy tym jako uzupełnienie zdrowej diety, a nie jako wyrównywanie niedoborów. Oczywiście z dużym naciskiem na optymalną dietę jako podstawę profilaktyki. 

Za suplementacją przemawiają:

  • niezbędność pewnych mikroelementów diety do funkcjonowania układu odpornościowego, na najróżniejszych poziomach – pewne uczestniczą w odpowiedzi nieswoistej, inne w swoistej;
  • zwiększona podatność na infekcje w sytuacji ogólnego niedożywienia lub niedoborów nawet niektórych składników żywieniowych;
  • trudność w dostarczeniu wszystkich niezbędnych witamin i minerałów w diecie współczesnego człowieka Zachodu;
  • trudności w rozpoznawaniu subklinicznych niedoborów poszczegónych składników – badania biochemiczne potrafią być trudne do interpretacji, a oczekiwanie, że niedobór jest istotny wtedy, gdy pojawią się jego objawy, powoduje przeoczenie większości osób, u których nieadekwatne dostarczanie poszczególnych składników już zwiększa podatność na infekcje, ale jeszcze nie spowodowało uchwytnych skutków zaburzeń narządowych, prowadzących do klasycznych objawów niedoborowych.  

Pora wreszcie przejść do nutraceutyków, których suplementację zalecają autorzy jako metodę wspierania odporności antywirusowej, przede wszystkim w aspekcie zakażeń układu oddechowego. Należą do nich:

  • witamina A;
  • witamina C;
  • witamina D;
  • kwasy z rodziny omega-3;
  • cynk.

Autorzy podkreślają, że suplementacja nie zastąpi zdrowej diety, ani nie zapobiegnie wszystkim przypadkom infekcji. W tych przypadkach może jednak łagodzić objawy lub skracać czas trwania choroby. Mają nadzieję, że tak okaże się również w COVID-19. Oczywiście konieczne są jednak dalsze badania na ten temat. 

Na podstawie

Nutrients. 2020 Oct 20;12(10):3198. The Role of Micronutrients in Support of the Immune Response against Viral Infections. Francesco Pecora et al.