W świetle coraz liczniejszych dowodów, że niedobór witaminy D wiąże się z ciężkim przebiegiem COVID-19, rząd powinien zarekomendować zwiększenie zalecanych w ramach suplementacji dawek witaminy D – uważają naukowcy z wyższych uczelni w Wielkiej Brytanii: uniwersytetów w Birmingham, Londynie, Swansea, Liverpoolu oraz z Trinity College w Dublinie (Irlandia). 

Apel pojawił się w listopadowym wydaniu Clinical Medicine, czasopisma wydawanego przez izbę lekarską Royal College of Physicians. 

Sygnatariusze zwracają uwagę, że brytyjskie wytyczne znacznie różnią się od europejskich, oficjalnie bowiem zaleca się w nich stosunkowo niewielką dawkę witaminy D w suplementacji, tj. 400 j. dziennie. W Unii Europejskiej zalecana dawka jest dwukrotnie większa. Warto zauważyć, że w badaniach klinicznych widoczny jest trend stosowania jeszcze większych dawek, aż do nawet 4000 j. dziennie, i wydaje się, że dawka witaminy D ma niebagatelne znaczenie (co nie oznacza, że bezpieczne jest stosowanie megadawek – tylko że niewielkie mogą nie dawać pożądanych efektów klinicznych). 

Autorzy sugerują, by na Wyspach Brytyjskich wprowadzić nowe kryteria rozpoznawania niedoboru witaminy D, bliższe europejskim, co będzie oznaczało konieczność zwiększenia dawek rekomendowanych w suplementacji. Zwłaszcza jest to istotne zimą, gdy stężenie witaminy D we krwi wyraźnie spada (zwłaszcza w tamtejszym klimacie wyraźny jest wpływ braku słońca). 

Analizy wskazują, że dawka 800 j. dziennie powinna wystarczyć do osiągnięcia „europejskiego” progu stężenia witaminy D uznawanego za odpowiedni, jednak nie wystarczy, by spełnić kryteria amerykańskiego US Endocrine Society, zwłaszcza u osób otyłych. Te są jeszcze bardziej wyśrubowane i wymagają stosowania dawek 3-4 tys. j. dziennie, przynajmniej w początkowym okresie. 

Jak widać, nie ma konsensu po obu stronach Atlantyku (ani nawet po jednej!) co do optymalnej dawki witaminy D w suplementacji – panuje tylko zgodność ekspertów, że jest ona konieczna. Tak czy inaczej, aktualna sytuacja w Wielkiej Brytanii wymaga zmiany i w związku z tym szybkiego działania ze strony rządowej – konkludują autorzy. 

Na podstawie

Clin Med (Lond). 2020 Nov 6;clinmed.2020-0858. Preventing vitamin D deficiency during the COVID-19 pandemic: UK definitions of vitamin D sufficiency and recommended supplement dose are set too low. George Griffin et al.