Naukowcy z Iranu opublikowali pracę poglądową, w której zastanawiają się nad możliwością wykorzystania w leczeniu COVID-19 kurkuminy. Ta możliwość jest wciąż teoretyczna, podobnie jak w przypadku innych polifenoli przeciwzapalnych – nie ma badań klinicznych, które dowodziłyby niezbicie ich przydatności w zakażeniu koronawirusem (co oczywiście nie oznacza ich nieskuteczności). Artykuł jest za to znakomitym spojrzeniem na jeden z mechanizmów przeciwzapalnego działania kurkuminy na poziomie molekularnym i warto się nawet pobieżnie z nim zapoznać. 

Autorzy skupili się na wpływie kurkuminy na inflamasom. Jest to wewnątrzkomórkowy kompleks białek, który „zarządza” uruchomieniem reakcji zapalnej. Mogą go aktywować toksyny bakteryjne, inne elementy bakterii i wirusów (w tym ich kwas nukleinowy), ale także czynniki endogenne, np. kryształy kwasu moczowego czy fragmenty kwasu hialuronowego. Inflamasom jest ważną częścią naszej „linii obrony” przed zakażeniami, jego aktywacja prowadzi do wyrzutu z komórki cytokin prozapalnych, czyli białek ściągających w dane miejsce komórki układu odpornościowego i uruchamiających reakcję zapalną. 

Jak się okazuje, aktywacja inflamasomu nie tylko chroni przed mikroorganizmami, ale też łączy się z chorobami przewlekłymi. Cukrzyca typu 2, reumatoidalne zapalenie stawów (i inne choroby z autoagresji), choroba Alzheimera, nowotwory wiążą się właśnie z aktywacją inflamasomu. Firmy farmaceutyczne pracują nad możliwościami farmakologicznego blokowania tego kompleksu, z nadzieją na stworzenie nowych skutecznych leków. 

Autorzy wskazują, że do naturalnych inhibitorów inflamasomu należy właśnie tytułowa kurkumina.  Z badań podstawowych wiemy, że kurkumina:

  • może hamować aktywację inflamasomu w wątrobie, zapobiegając reakcjom zapalnym powodowanym nadmiarem cukrów prostych;
  • za pośrednictwem wpływu na inflamasom zmniejsza ilość prozapalnych cytokin w modelach zwierzęcych chorób zapalnych jelit;
  • w podobnym mechanizmie hamuje reakcje zapalne w stawach;
  • blokując aktywację inflamasomu, ogranicza neurotoksyczne skutki podawania glutaminianu sodu, podobne zjawisko może też odpowiadać za redukcję bólu neuropatycznego;
  • hamuje reakcje zapalne w przewlekłej chorobie nerek czy toczniu rumieniowatym układowym;
  • chroni komórki nabłonka płucnego przed śmiercią w zapaleniach płuc (ten efekt najwyraźniej skłonił autorów do sformułowania hipotezy o możliwej roli tego polifenolu w COVID-19). 

Aktywacja inflamasom wydaje się ważnym mechanizmem w rozwoju wielu chorób przewlekłych, a kurkumina działa przeciwzapalnie także na drodze innych mechanizmów, nie dziwią więc próby jej wykorzystywania jako nutraceutyku – niektóre nawet zakończone badaniami klinicznymi (więcej można przeczytać w osobnych wpisach).

Na podstawie

Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2020 Oct 24. COVID-19: A Case for Inhibiting NLRP3 Inflammasome, Suppression of Inflammation with Curcumin? Ali Saeedi-Boroujeni et al.