Eksperci skupieni w międzynarodowym towarzystwie medycznym European Academy of Allergy and Clinical Immunology (Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej) podsumowali znaczenie najważniejszych elementów diety w okresie ciąży dla ryzyka rozwoju alergii u potomka. 

Analiza, jaką przeprowadzili, objęła 95 badań klinicznych, obserwacyjnych i kliniczno-kontrolnych, w ramach których sprawdzano możliwy wpływ różnych elementów diety matki w okresie ciąży na częstość występowania u dzieci takich chorób alergicznych, jak astma (lub świsty), alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry, alergie pokarmowe czy atopia. 

Na pierwszy plan wysunęła się witamina D. W jej przypadku dane naukowe zdecydowanie wskazują, że suplementacja witaminy D chroni dziecko przed rozwojem astmy czy występowaniem świstów oddechowych (ryzyko mniejsze o ok. 30%). Nieco mniej natomiast jesteśmy pewni działania kwasów omega-3, które co prawda wydają się chronić w podobnym stopniu i przed astmą i alergicznym nieżytem nosa, ale zabrakło nieco pozytywnych danych do osiągnięcia istotności statystycznej (oznacza to, że nie we wszystkich badaniach obserwowano równie korzystne efekty suplementacji, co może oznaczać na przykład, że ten składnik diety nie działa jednakowo u wszystkich). 

Autorzy zalecają rozważenie zmian rekomendacji dotyczących suplementacji witaminy D w okresie ciąży z uwagi na prewencję astmy u dziecka. Dawki skuteczne w tym wskazaniu to 800-4000 j. 

Z analizy wyłaniają się kolejni „kandydaci” do modyfikacji ryzyka alergii: są to m.in. magnez, cynk, witamina A i E, owoce i warzywa oraz dieta śródziemnomorska. Dostępnych danych z badań naukowych autorzy raportu nie uznali jednak za przekonujące na tyle, by suplementację tych składników już dziś włączać do praktyki klinicznej. Do wyjaśnienia pozostaje, kto mógłby odnosić największe korzyści z takiego postępowania – a na to wpływać mogą geny, występowanie alergii w rodzinie, skład flory jelitowej i nawet miejsce zamieszkania. Przed naukowcami jeszcze wiele pracy!

Na podstawie

Pediatr Allergy Immunol. 2020 Jun 10. Dietary factors during pregnancy and atopic outcomes in childhood: a systematic review from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Venter C et al.