Jak już omawiamy chmiel i jego wpływ na umysł, to nie da się zacząć tekstu, nie odwołując się do wszystkim znanego faktu, że napoje chmielowe niewątpliwie na umysł wpływają… tymczasem wbrew powszechnemu mniemaniu chmielu w piwach, zwłaszcza komercyjnych, wcale szczególnie dużo nie ma. A sam chmiel cierpi na kojarzeniu go z alkoholem, bo przysłania to jego właściwości prozdrowotne. 

Może nieco zaradzi temu zjawisku niedawna praca naukowa z Japonii. Autorzy postanowili sprawdzić, jak działają pochodzące z chmielu kwasy organiczne (te odpowiadające za gorzkość) na funkcje poznawcze, uczucie zmęczenia czy nastrój. W tym celu zaprosili 60 zdrowych osób po 45 r.ż., którzy skarżyli się na trudności poznawcze (problemy z koncentracją, orientacją, wysławianiem się, zapominanie…). Połowie podawano przez 12 tygodni placebo, połowie kwasy organiczne pochodzące z chmielu (w dawce 35 mg dziennie). Oceny stanu psychiki dokonywano po 6 i 12 tygodniach. 

W grupie otrzymującej ekstrakt z chmielu stwierdzono:

  • lepsze wyniki testu fluencji słownej (oceniającego łatwość wysławiania się) po 6 tygodniach;
  • lepsze wyniki w teście Stroopa (ocenia czas reakcji na „utrudnione poznawczo” zadanie) po 12 tygodniach;
  • poprawę w zakresie subiektywnie ocenianego nasilenia zmęczenia po 12 tygodniach;
  • poprawę w zakresie nasilenia lęku po 12 tygodniach.

Zdaniem naukowców takie działanie kwasów organicznych uzyskiwanych z chmielu można wykorzystać w leczeniu problemów poznawczych i zaburzeń nastroju. W teorii można by te związki dostarczać z piwem, ale trzeba by wypijać dziennie kilka, aby przyjąć porównywalną dawkę – a to już będzie powodowało działanie odwrotne do zamierzonego, z uwagi na sporą dawkę alkoholu. Dlatego autorzy wspierają idee picia piwa bezalkoholowego – oraz jak najbardziej stosowania suplementów. 

Na podstawie

J Agric Food Chem. 2020 Jan 8;68(1):206-212. Effects of Hop Bitter Acids, Bitter Components in Beer, on Cognition in Healthy Adults: A Randomized Controlled Trial. Fukuda T, Obara K, Saito J, Umeda S, Ano Y.