Rosyjscy naukowcy na łamach chińskiego czasopisma poświęconego medycynie naturalnej przybliżają mechanizmy, w jakich czosnek działa profilaktycznie i terapeutycznie na układ krążenia. 

Autorzy – badacze z moskiewskich instytutów medycznych – bardzo skrupulatnie przeanalizowali możliwości umieszczenia czosnku w arsenale środków stosowanych w chorobach sercowo-naczyniowych. Czosnek jest wyjątkowo obiecującym źródłem licznych związków, które mogą powstrzymywać rozwój miażdżycy, a więc i zapobiegać takim jej powikłaniom jak zawał serca czy udar mózgu. Pozwalają o tym sądzić wyniki badań epidemiologicznych, w których widać, że osoby spożywające czosnku szczególnie dużo rzadziej doświadczają chorób układu krążenia.

Przyjrzyjmy się, jakie główne mechanizmy stoją za działaniem czosnku na serce i naczynia:

  • obniżanie poziomu lipidów (działanie na frakcje cholesterolu) – czosnek zawiera związki hamujące syntezę cholesterolu, działające podobnie do statyn, przez co obniża stężenie LDL i triglicerydów – frakcji łączonych z uszkadzaniem ściany naczyniowej; działanie to jest jednak niewielkie i nieporównywalne z siłą działania statyn, dawki czosnku skutecznie obniżające poziom cholesterolu musiałyby być naprawdę duże – a badań klinicznych, które by je sprawdzały, brak;
  • związki siarki zawarte w czosnku skutecznie natomiast obniżają ciśnienie tętnicze, o kilka mmHg. Możliwe, że działa tu uzupełnienie zasobów siarki w organizmie albo wpływ na wytwarzanie w śródbłonku tlenku azotu który jest silnym środkiem rozkurczającym naczynia, może wreszcie czosnek bezpośrednio rozkurczać mięśnie gładkie naczyń. Faktem jest, że w licznych badaniach uwidoczniono efekt hipotensyjny czosnku, zwłaszcza jego postarzanego ekstraktu – po długotrwałej suplementacji można się spodziewać spadku wartości ciśnienia tętniczego o ok. 5%;
  • działanie przeciwpłytkowe, czyli utrudnianie agregacji płytek krwi (zjawisko to leży u podłoża zawału serca – gdy płytki krwi zlepiają się na pękniętej blaszce miażdżycowej, tworzą czop zamykający światło tętnicy wieńcowej). Prawdopodobnie jest to działanie wielokierunkowe, choć bardzo mało poznane; w związku z tym trudno ocenić jego izolowane znaczenie dla zapobiegania zawałom. Wskazuje jednak na możliwości wykorzystania czosnku do syntezy nowych leków o takiej roli;
  • w licznych też, nie do końca poznanych mechanizmach czosnek wpływa na samo zachowanie blaszki miażdżycowej. Autorzy cytują szereg badań klinicznych, w których wielomiesięczna lub nawet kilkuletnia suplementacja czosnku zwolniła lub wręcz cofnęła zmiany miażdżycowe – i mimo że dynamika tego zjawiska była niewielka, to często istotna statystycznie, a to również rodzi nadzieje na pozyskanie z czosnku nowych leków o działaniu antymiażdżycowym.

Wiele pozostaje do wyjaśnienia jeśli chodzi o wykorzystanie czosnku dla zapobiegania chorobom serca i naczyń. Nie wiemy, czy działa podobnie u każdego, jaka powinna być optymalna dawka, jak najlepiej badać efekty włączenia czosnku i w jakiej formie go stosować. O czym jednak warto mimo to pamiętać, to że czosnek jest dla układu krążenia korzystny.

Na podstawie

Chin J Nat Med. 2019 Oct;17(10):721-728. Therapeutic effects of garlic in cardiovascular atherosclerotic disease. Sobenin IA, Myasoedova VA, Iltchuk MI, Zhang DW, Orekhov AN.