Wirus grypy mutuje tak szybko, że trudno stworzyć nań wysoce skuteczną szczepionkę. To zupełnie inna sytuacja niż w chorobach wieku dziecięcego, gdzie szczepionki zbliżają się skutecznością do 90-100 proc. W przypadku grypy ten wskaźnik wydaje się nieosiągalny i bliżej jest 50%. Dlatego stale pracuje się nad poszukiwaniem innych rozwiązań, czyli leków przeciwwirusowych. Zdaniem koreańskich naukowców potencjał tkwi w aloesie, stosowanym w tradycyjnej medycynie chińskiej m.in. do zwalczania pasożytów. 

O aloesie i jego możliwych właściwościach przeciwgrypowych słychać już od jakiegoś czasu. Opisywaliśmy np. pracę naukowców, którzy dzięki nowej metodzie pozyskiwania żelu aloesowego uzyskali bogatszy zestaw substancji czynnych o działaniu przeciwwirusowym.

W tej pracy autorzy skupili się na efektach, jakie ekstrakt aloesowy wywiera na komórki zaatakowane przez wirusa grypy. Wcześniej ten sam zespół wykazał, że substancje uzyskiwane z aloesu skutecznie hamują replikację wirusa oraz syntezę jego białek.  Zakażona wirusem komórka zaczyna bowiem produkować liczne kopie wirusa (wirusy potomne), zamiast zajmować się tym, do czego została stworzona (np. syntezą śluzu ochraniającego drogi oddechowe). Komórka taka często umiera po wyprodukowaniu licznych kopii wirusa, bo z powodu zaprzestania fizjologicznego funkcjonowania nie jest w stanie utrzymać wewnętrznej homeostazy (albo zabija ją układ immunologiczny, rozpoznając zakażenie). Tym razem postanowiono sprawdzić, jak komponenty aloesu zadziałają na takie zakażone komórki.

Badanie przeprowadzono w laboratorium, nie w warunkach klinicznych, nie wiadomo więc, czy identyczny efekt uda się uzyskać u ludzi. Wyniki są mimo to interesujące: inkubacja z wyciągiem aloesowym (a zwłaszcza z zawartymi w nich kwercetyną, katechiną i kempferolem) istotnie redukowała odsetek komórek umierających pod wpływem zakażenia wirusem grypy. Wymienione związki obecne w aloesie silnie wiązały białka wirusa, utrudniając składanie w całość potomnych wirusów – silniej niż znane leki o podobnym działaniu.

Autorzy sądzą, że aloes może dostarczyć związków, które posłużą do syntezy nowych leków przeciwwirusowych, co jednak wymaga jeszcze wiele lat pracy i oczywiście badań klinicznych, w których potwierdzi się korzystne efekty u ludzi chorych na grypę. Z pewnością warto poszukiwać nowych leków przeciwgrypowych! Takie badania znakomicie natomiast ukazują, jak odkrywa się nowe właściwości naturalnych produktów i ile pracy potrzeba, aby znalazły one zastosowanie w leczeniu chorób.

Na podstawie

Am J Chin Med. 2019;47(6):1307-1324. Aloe vera and its Components Inhibit Influenza A Virus-Induced Autophagy and Replication. Choi JG, Lee H, Kim YS, Hwang YH, Oh YC, Lee B, Moon KM, Cho WK, Ma JY.