Suplementacja probiotyków u osób po zawale serca zmniejszyła markery stresu, nasilenie reakcji zapalnych oraz złagodziła objawy depresyjne – ogłosił zespół irańskich naukowców. 

Celem omawianego badania było sprawdzenie, czy potwierdzi się działanie przeciwdepresyjne probiotyków w grupie osób szczególnie narażonych na zaburzenia nastroju, tj. po zawale mięśnia sercowego. Przebycie zawału jest na tyle poważnym wydarzeniem, że regularnie wiąże się z przewartościowaniem życia, a z nie do końca jasnych powodów także czyni tę grupę podatną na rozwój depresji.

W tym badaniu klinicznym uczestniczyło 44 pacjentów, którzy przeszli zabieg przezskórnej interwencji wieńcowej. Przydzielano ich w sposób losowy do grupy otrzymującej albo szczepy Lactobacillus rhamnosus, albo placebo. Bakterie spożywano w trakcie głównego posiłku, jedna dawka zawierała 1,6 × 109 CFU. Przed rozpoczęciem badania i po 12 tygodniach oceniono wyniki w skali depresji Becka, markery stresu oksydacyjnego (stężenie malonylodialdehydu i całkowitą pojemność antyoksydacyjną osocza) oraz stężenie białka C-reaktywnego jako wyznacznika nasilenia reakcji zapalnych. Grupa otrzymująca probiotyk wykazała istotnie lepsze wszystkie wymienione   parametry niż grupa placebo. Zdaniem autorów wskazuje to na potencjalne korzyści możliwe do uzyskania u chorych po zawale, zarówno pod kątem objawów klinicznych, jak i biochemicznych. To, czy podobne rezultaty uda się uzyskać u wszyskich takich chorych, czy tylko u części pacjentów po zawale, wymaga dalszych badań, podobnie jak wskazanie, kto odniesie największe korzyści z suplementacji probiotyków.

Na podstawie

Psychosom Med. 2019 Oct 4. The Effect of Probiotics Supplementation on Depressive Symptoms and Quality of Life in Patients after Myocardial Infarction: Results of a Preliminary Double Blind Clinical Trial. Moludi J, Alizadeh M, Mohammadzad MHS, Davari M.