Panel ekspertów Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Żywieniem w Psychiatrii (International Society for Nutritional Psychiatry Research) stworzył wytyczne postępowania dla klinicystów, w których skupił się na wykorzystaniu kwasów omega-3 w leczeniu depresji endogennej. 

Kluczowe przesłania tego dokumentu brzmią następująco:

  • przed zaleceniem stosowania kwasów omega-3 lekarze lub inni reprezentanci zawodów medycznych powinni upewnić się, że pacjent choruje na depresję i zbadać nasilenie objawów psychopatologicznych;
  • za skuteczne uznaje się zarówno kwas eikozapentaenowy (EPA), jak i jego połączenie z kwasem dokozaheksaenowym (DHA) w stosunku >2;
  • dawka powinna być tak dobrana, aby zapewnić 1-2 g kwasu eikozapentaenowego dziennie;
  • należy wybierać tylko kwasy omega-3 o wysokiej jakości, ponieważ może to mieć znaczenie dla skuteczności terapeutycznej;
  • należy obserwować chorego pod kątem objawów niepożądanych, np. ze strony przewodu pokarmowego (odbijanie, nudności) i skóry (bardzo rzadko mogą wywoływać świąd czy inne zmiany);
  • pacjentów trzeba uczulić, że po otwarciu kwasy omega-3 należy przechowywać w ciemnym, chłodnym miejscu (z uwagi na ryzyko utlenienia);
  • kwasy omega-3 mogą być wykorzystywane w leczeniu depresji i kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych;
  • można je też stosować w celu zapobiegania depresji w grupach wysokiego ryzyka.

Eksperci określili też wyzwania dla naukowców w najbliższej przyszłości: są to ustalenie sposobów indywidualizacji leczenia depresji za pomocą kwasów omega-3 oraz ich wykorzystanie u chorych z podniesionymi markerami stanu zapalnego. 

Na podstawie

Psychother Psychosom. 2019 Sep 3:1-11. International Society for Nutritional Psychiatry Research Practice Guidelines for Omega-3 Fatty Acids in the Treatment of Major Depressive Disorder. Guu TW, Mischoulon D, Sarris J, Hibbeln J, McNamara RK, Hamazaki K, Freeman MP, Maes M, Matsuoka YJ, Belmaker RH, Jacka F, Pariante C, Berk M, Marx W, Su KP.