Suplementacja witaminy D zmniejsza częstość zaostrzeń astmy, zwłaszcza w sytuacji jej niedoboru – piszą autorzy metaanalizy badań klinicznych poświęconych znaczeniu witaminy D w tej ciężkiej chorobie. 

Dodatkowo wskazują na poprawę czynności płuc, jaka pojawia się po wyrównaniu niedoboru witaminy D. Wygląda, że dzięki witaminie D najzwyczajniej w świecie lepiej się oddycha. Jest jedno zastrzeżenie: witamina D wydaje się działać u tych chorych, którzy mają jej niedobór. Innymi słowy, jej brak wiąże się z gorszym przebiegiem choroby, nie jest natomiast uniwersalnym lekiem na astmę. W Polsce, gdzie mamy do czynienia z powszechnym niedoborem witaminy D w okresie jesienno-zimowym, śmiało można założyć, że każde dziecko z astmą znajduje się w grupie ryzyka niedoboru witaminy D i jeśli to się potwierdzi, trzeba poważnie rozważyć wskazania do suplementacji.

Autorzy zgromadzili dane z 14 randomizowanych badań klinicznych z udziałem w sumie 1421 pacjentów. Analiza wskazuje, że;

  • suplementacja witaminy D istotnie zmniejsza częstość zaostrzeń astmy, o prawie jedną trzecią – efekt ten pojawia się u chorych ze stężeniem witaminy D <30 ng/ml (poczytaj też o normach stężenia witaminy D i zwróć uwagę na jednostki, w których laboratorium podaje wynik);
  • suplementacja witaminy D poprawia FEV1% (parametr spirometryczny świadczący o stopniu zwężenia oskrzeli i utrudnienia przepływu powietrza w płucach) u osób z ograniczonym przepływem powietrza (FEV1%  < 80%).

Od czasu odkrycia związków między witaminą D a czynnością układu odpornościowego, który jest głównym „sprawcą” skurczu oskrzeli w astmie, poszukuje się możliwości wsparcia leczenia tej choroby witaminą D. I wydaje się, że w ostatnim czasie nauka pokazała, że ma ono głęboki sens – te osoby, które są w największym stopniu pozbawione witaminy D i jej działania wygaszającego nadmierną reakcję zapalną, będą odnosić największe korzyści z suplementacji, która powinna zostać włączona w całą, często skomplikowaną, strategię terapii astmy.

Na podstawie

Respir Med. 2019 Apr;150:85-94. Association between vitamin D status and asthma control: A meta-analysis of randomized trials. Wang M, Liu M, Wang C, Xiao Y, An T, Zou M, Cheng G.