Zaburzenia rytmu serca to potężna wiedza, pisze się na ich temat całe książki i część kardiologów poświęca tematowi temu całe życie. Nie wszystkie są groźne, nie każde wymaga leczenia, ale są i takie, które mogą wywołać nawet utratę przytomności, udar lub śmierć. U dzieci temat jest jeszcze trudniejszy, a specjalistów jeszcze mniej. Rodziców może być trudno przekonać, że niektóre anomalie, wykrywane najczęściej przypadkowo w EKG, nie wymagają leczenia, tylko obserwacji. Tymczasem niemieccy naukowcy pokazali, że pewne łagodne zaburzenia zwane przedwczesnymi skurczami komorowymi można wygaszać za pomocą suplementacji kwasów omega-3.

Serce kurczy się w określonym rytmie, najpierw przedsionki, chwilę potem komory. Za utrzymywanie prawidłowego rytmu serca odpowiada jego układ elektryczny, który czasami szwankuje – z powodu choroby lub pozornie bez powodu. Przedwczesne skurcze komorowe powstają, gdy komora serca kurczy się wcześniej, niż powinna. Może się to zdarzać raz na kilkadziesiąt, kilkaset, czy tysięcy skurczy, może być częstsze lub rzadsze (generalnie: im rzadsze, tym mniejszy problem). Jeśli poza tym sercu nic nie dolega, najczęściej problem okazuje się niewielki, może w okresie dojrzewania ustąpić. Czasami wymaga jednak obserwacji (nawet do końca życia) i dlatego zawsze skonsultować się z kardiologiem dziecięcym.

Niemieccy specjaliści postanowili sprawdzić, jak zadziała suplementacja kwasów omega-3 na serca dzieci z dość częstymi (>1 na 100) przedwczesnymi skurczami komorowymi.  Było to 17 dzieci w wieku ok. 12 lat, a kwasy omega-3 podawano im przez ok. 3,5 mies. Co ważne, to wszystkie miały brak widocznych uszkodzeń serca w badaniach obrazowych, można więc uznać, że zaburzenia rytmu nie były skutkiem innej choroby (np. wady zastawkowej).

Z licznych badań wiemy, że kwasy omega-3 wbudowują się w błonę komórkową serca, również układu bodźcoprzewodzącego, i dzięki temu wykazują działanie antyarytmiczne. Można się było zatem spodziewać, iż suplementacja jakoś wpłynie na czynność serca badanych dzieci – i wyniki potwierdziły te oczekiwania:

  • zmniejszyła się podstawowa częstość rytmu serca (czyli mówiąc kolokwialnie – serce „zwolniło obroty”);
  • stwierdzono zwiększoną aktywność nerwu błędnego (który pełni rolę „uspokajającą” serce);
  • zmniejszyła się – o prawie połowę – częstość przedwczesnych skurczów komorowych.

Według autorów najprawdopodobniej za wygaszanie zaburzeń rytmu odpowiada w tym przypadku zmiana funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego (zwiększona aktywność nerwu błędnego oznaczałaby aktywację układu przywspółczulnego, który zwalnia pracę serca) – i podobne obserwacje poczyniono już wcześniej, gdy suplementację kwasów omega-3 stosowano u dzieci otyłych, z ADHD czy z zaburzeniami wzrostu.

Na podstawie

Int J Cardiol. 2019 Sep 15;291:52-56. Alleviation of arrhythmia burden in children with frequent idiopathic premature ventricular contractions by omega-3-fatty acid supplementation. Buchhorn R, Baumann C, Willaschek C.