Lekarze z Hiszpanii opisali przypadek chorego, który przeżył spektakularną poprawę po suplementacji koenzymu Q10 – i to rozpoczętej późno, bo 4 lata po udarze. Jak sami przyznają, wedle współczesnej wiedzy jest to po prostu niemożliwe. 

W 2007 r. pacjent miał 69 lat i przeżył udar mózgu, po którym cierpiał na niedowidzenie kwadrantowe jednoimienne. Stan ten oznacza, że w obojgu oczach wyłączona jest ta sama ćwiartka pola widzenia (np. dolna lewa). Udar obejmujący obszar mózgu, w którym przebiega droga wzrokowa, jest jedną z możliwych przyczyn takiego zaburzenia pola widzenia.

Pacjent po udarze był rehabilitowany i otrzymywał suplementy witaminowe z antyoksydantami, jednak nie przynosiły one efektów – ograniczenie pola widzenia utrzymywało się praktycznie bez zmian. Jednak w 2011 r. zastosowano koenzym Q10, po którym nastąpiła szybka poprawa. Lek podawano w dawce 100 mg dziennie: początkowo zauważono niewielką poprawę pola widzenia, po dwóch latach pacjent zauważył mroczek w miejscu, które było objęte niedowidzeniem, a obecnie mroczek ustąpił, a zastąpił go praktycznie pełny powrót całego pola widzenia, w obojgu oczach.

Zaburzenia wzroku po udarze nie są niczym niezwykłym. Ich ustępowanie w pierwszych miesiącach – także. Jednak reakcja na koenzym Q10 nastąpiła, gdy podano go po 4 latach od udaru i to jest w tej historii niezwykłe. Nie potrafimy wskazać, w jakim mechanizmie koenzym Q10 mógł pomóc odzyskać utracone pole widzenia. Lek ten jest co prawda wykorzystywany w leczeniu zaburzeń krążenia mózgowego, ale świeżych – nie zaś ich skutków utrzymujących się wiele lat. Być może przywrócił funkcjonowanie uszkodzonych i „pozostających w uśpieniu” neuronów wzrokowych, a może pomógł przekierować analizę impulsów w inne obszary kory mózgowej?

Źródło

Am J Ophthalmol Case Rep. 2018 Dec 9;13:70-75. Coenzyme Q10 treatment improved visual field after homonymous quadrantanopia caused by occipital lobe infarction. Fernández-Vega B, González-Iglesias H, Vega JA, Nicieza J, Fernández-Vega Á.