Udało się wykazać, że dwa ważne składniki diety: błonnik i cukry proste – korelują z kreatywnością dzieci. Duża ilość tego pierwszego wiąże się z większą kreatywnością. Tego drugiego – wprost przeciwnie.

Amerykańscy badacze postanowili sprawdzić, jak podstawowe elementy diety (cukry proste, błonnik, kwasy omega-3, nasycone kwasy tłuszczowe) wpływają na zdolności dzieci wymagające zaangażowania hipokampa – regionu mózgu odpowiadającego za przetrzymywanie informacji w pamięci krótkotrwałej i jej późniejsze utrwalanie oraz orientację przestrzenną. Wiadomo z badań na zwierzętach, że dieta może wzmacniać lub osłabiać funkcje hipokampa, podobnie jak aktywność ruchowa i prawidłowa lub nadmierna masa ciała.

W celu zbadania podejrzewanych korelacji autorzy przeprowadzili badanie 57 dzieci w średnim wieku ok. 9 lat, u których przeprowadzili część werbalną baterii testów Torrance’a. Są to zadania pozwalające oceniać m.in. kreatywność człowieka i zależą od efektywności wykorzystania właśnie hipokampa w mózgu. Dodatkowo autorzy dysponowali danymi o diecie z okresu 3 dni, użyli absorpocjometrii rentgenowskiej z użyciem wiązki o podwójnej energii do precyzyjnej oceny ilości tkanki tłuszczowej oraz przeprowadzili badania pułapu tlenowego w celu oceny zdolności do wysiłku wytrzymałościowego.

Z badania wynika, że im więcej w diecie dziecka występowało cukrów prostych, tym gorsze wyniki uzyskiwało w testach kreatywności. Z kolei błonnik wpływał korzystnie. Związki te utrzymywały w analizie wieloczynnikowej, wydają się więc być istotne i ważne.

Autorzy wskazują na duże potencjalne znaczenie tych obserwacji dla edukacji dzieci (choćby z uwagi na rolę hipokampa w procesach pamięciowych, nie tylko kreatywności). Ograniczanie słodyczy i podtykanie zamiast nich jabłek czy cytrusów oraz wszelkiego rodzaju sałatki mają znaczenie nie tylko z punktu widzenia zdrowia kardiometabolicznego, ale też rozwoju mózgu, i możliwe, że także wyników w nauce.

Źródło

Nutr Neurosci. 2018 Dec 18:1-12. Added sugar and dietary fiber consumption are associated with creativity in preadolescent children. Hassevoort KM, Lin AS, Khan NA, Hillman CH, Cohen NJ.