Dodanie kwasów omega-3 do standardowego leczenia depresji poprawia samopoczucie, wpływając na wiele aspektów psychiki – wynika z niedawnego badania przeprowadzonego w Iranie. 

Projekt badania zakładał, że depresja będzie leczona typowym lekiem przeciwdepresyjnym (sertraliną), ale część uczestników otrzyma dodatek do tego  leczenia – pod postacią wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3, a druga część – placebo. Po 6 i 12 tygodniach terapii uczestnicy oceniali swój stan psychiczny, odpowiadając na pytania o nastrój, podatność na lęk i niepewność, trudności ze snem i kontrolą emocji, a jednocześnie niezależni eksperci oceniali nasilenie depresji każdego z badanych (w tym celu używano skali Montgomery’ego i Asberg).

Zgodnie z przewidywaniami w obu grupach stopniowo malało nasilenie objawów depresji, jednak poprawa następowała szybciej w grupie otrzymującej kwasy omega-3. Co więcej, w grupie tej zaobserwowano szybszą poprawę innych ocenianych aspektów depresji:

  • lęku;
  • zaburzeń snu;
  • regulacji i kontroli emocji;
  • zdolności empatycznych.

To nie pierwsze badanie, w którym suplementacja kwasów omega-3 okazuje się działać wielokierunkowo na psychikę. Ciekawy i przydatny z praktycznego punktu widzenia jest wpływ kwasów omega-3 na sen i emocje – w dzisiejszym świecie pełnym stresu i zabiegania mamy często do czynienia i z jednym, i drugim. Z licznych badań wynika też, że kwasy omega-3 nie powinny być traktowane jako „środek doraźny” – suplementacja powinna być długotrwała, aby przynosiła oczekiwane korzyści.

Źródło

J Psychiatr Res. 2018 Dec;107:48-56. Influence of adjuvant omega-3-polyunsaturated fatty acids on depression, sleep, and emotion regulation among outpatients with major depressive disorders – Results from a double-blind, randomized and placebo-controlled clinical trial. Jahangard L, Sadeghi A, Ahmadpanah M, Holsboer-Trachsler E, Sadeghi Bahmani D, Haghighi M, Brand S.