Hepatolodzy z Uniwersytetu we Frankfurcie (Niemcy) opisali związek między niedoborem witaminy D a ryzykiem dekompensacji czynności wątroby u chorych na marskość wątroby. Ich zdaniem zjawiska te łączą się ze sobą, a ogniwem łączącym jest szczelne lub nieszczelne jelito.

W badaniu wzięło udział 338 osób z marskością wątroby, u których sprawdzano stężenia witaminy D we krwi, a w okresie monitorowania odnotowywano częstość dekompensacji marskości i badano markery szczelności jelit, jak również nasilenie uogólnionego stanu zapalnego.

W marskości wątroby dochodzi do tak poważnego uszkodzenia tego narządu, że chory żyje niejako nad przepaścią. Początkowo bowiem marskość wątroby nie daje objawów, a to z uwagi na potężne rezerwy drzemiące w wątrobie – mamy ich znacznie więcej, niż to niezbędne do życia. W pewnym momencie jednak uszkodzenie staje się tak duże, że liczba aktywnych komórek wątrobowych staje się niewystarczająca. Wątroba nie jest w stanie dalej pełnić swoich funkcji (a polegają one m.in. na odtruwaniu czy syntezie niezbędnych związków) i pojawiają się skutki marskości, takie jak:

  • żółtaczka (wątroba przestaje unieszkodliwiać bilirubinę, która powstaje z rozpadu hemoglobiny);
  • wodobrzusze (włóknienie wątroby powoduje, że stawia ona nadmierny opór krwi płynącej z przewodu pokarmowego);
  • żylaki przełyku (krew próbuje ominąć wątrobę, poszerzając delikatne naczynia żylne wokół przełyku, które grożą pęknięciem i groźnym dla życia krwotokiem);
  • encefalopatia wątrobowa (ciężkie zaburzenia pracy mózgu do śpiączki włącznie, spowodowane nagromadzeniem się we krwi toksyn, które przestała usuwać wątroba).

Stan ten nazywa się dekomepnsacją marskości wątroby – innymi słowy, pozostałe przy życiu komórki wątroby już nie kompensują utraty swoich towarzyszy.

W niemieckim badaniu stwierdzono, że:

  • u chorych na marskość wątroby częsty jest niedobór witaminy D;
  • niedobór witaminy D jest istotnie związany z ryzykiem dekompensacji funkcji wątroby;
  • suplementacja witaminy D w marskości wątroby wyrównuje ten niedobór;
  • osoby z ciężkim niedoborem witaminy D mają zwiększone markery świadczące o nasileniu zapalenia systemowego, nieszczelności jelita i przedostawania się bakterii do organizmu
  • po suplementacji witaminy D wyżej wymienione markery translokacji bakterii spadają, co może świadczyć o uszczelnianiu nabłonka jelitowego pod wpływem witaminy D.

Według autorów, biorąc pod uwagę dodatkowy korzystny wpływ witaminy D na metabolizm kostny i układ odpornościowy, dane te wspierają wyrównywanie ciężkich niedoborów witaminy D u chorych na marskość wątroby.

Źródło

PLoS One. 2018 Nov 8;13(11):e0207162. Vitamin D deficiency is associated with hepatic decompensation and inflammation in patients with liver cirrhosis: A prospective cohort study. Kubesch A, Quenstedt L, Saleh M, Rüschenbaum S, Schwarzkopf K1, Martinez Y, Welsch C, Zeuzem S, Welzel TM, Lange CM.