Badacze z Uniwersytetu w Montrealu (Kanada) opublikowali wyniki badania klinicznego, w którym sprawdzano, jak suplementacja kwasów omega-3 wpłynie na stan wątroby. Wpłynęła dobrze, i to nie tylko na wątrobę.

Badanie było próbą pogłębienia wiedzy o znaczeniu kwasów omega-3 dla zdrowia wątroby. W jego ramach zaproszono 20 młodych mężczyzn z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby (które jest najczęstszą przyczyną uszkodzenia wątroby i nieprawidłowych wyników tzw. prób wątrobowych) i tych z najcięższą postacią choroby namówiono do spróbowania suplementacji omega-3 w dawce 2 g dziennie przez 6 miesięcy. Ciężkość stłuszczenia wątroby oceniano w oparciu o aktywność aminotransferaz (ALT i AST), obraz w ultrasonografii, ocenę w skalach NAFLD Activity Score oraz Fatty Liver Index (FLI).

Osoby w grupie suplementującej miały wyższe poziomy insuliny, większą oporność tkanek na działanie insuliny, wyższe markery stresu oksydacyjnego, skurczowe ciśnienie tętnicze i bardziej zaburzony profil lipidowy krwi. Po 6 miesiącach suplementacji kwasów omega-3 odnotowano istotną poprawę parametrów wątrobowych, świadczącą o zmniejszeniu jej stłuszczenia: redukcję wskaźnika FLI, aminotransferazy alaninowej (ALT) i stosunku obu aminotransferaz (AST/ALT). Te dwa ostatnie parametry można najogólniej interpretować jako coraz mniejsza ilość umierających hepatocytów.

To jednak nie wszystko. Wraz z poprawą stanu wątroby nastąpiły inne zmiany metaboliczne: wzrost adiponektyn (hormon tkanki tłuszczowej dający sygnał mózgowi o tym, że są zgromadzone wystarczające zapasy energii i można zmniejszyć apetyt), poprawa profilu lipidowego oraz ścieńczenie grubości wewnętrznej ściany tętnicy szyjnej, co, jak się uważa, świadczy o mniejszym zagrożeniu miażdżycą. Dodatkowo kwasy omega-3 spowodowały spadek markerów stresu oksydacyjnego.

Jak widać, kwasy omega-3 są jak 3 albo 4 w jednym. Działają wielopoziomowo i wielotorowo, warunek jest jeden: suplementacja powinna trwać odpowiednio długo (a najlepiej żeby towarzyszył jej regularny wysiłek fizyczny i dieta oparta na warzywach, owocach i orzechach, a nie na mięsie).

Źródło

J Nutr Biochem. 2018 Aug;58:28-36. Non-alcoholic fatty liver disease severity and metabolic complications in obese children: impact of omega-3 fatty acids. Spahis S, Alvarez F, Ahmed N, Dubois J, Jalbout R, Paganelli M, Grzywacz K, Delvin E, Peretti N, Levy E.