Autoagresja wiąże się z niedoborem cynku

U osób chorych na choroby autoimmunologiczne (zwane również chorobami z autoagresji, ponieważ ich istotą jest atak układu odpornościowego skierowany przeciwko strukturom własnego organizmu) występuje niedobór cynku. 

Są to wnioski z przeglądu prac naukowych i metaanalizy danych, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Cagliari (Włochy). Do analizy włączyli 62 badania naukowe. Jak zauważyli, mimo bardzo różnych sposobów pobierania próbek krwi i osocza oraz różnych metod analizy wnioski były niezmienne – wśród pacjentów z chorobą z autoagresji istotnie częściej niż u osób zdrowych występuje niedobór cynku.

Do chorób z autoagresji wiązanych z niedoborem cynku należą:

 • cukrzyca typu 1;
 • reumatoidalne zapalenie stawów;
 • stwardnienie rozsiane;
 • łysienie plackowate;
 • toczeń rumieniowaty układowy;
 • pęcherzyca;
 • autoimmunologiczne zapalenie wątroby;
 • celiakia;
 • zapalenie tarczycy typu Hashimoto;
 • zespół Sjögrena;
 • młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów.

Autorzy zwracają uwagę, że ludzki organizm nie magazynuje cynku i w związku z tym konieczne jest jego stałe przyjmowanie w diecie. Cynk ma ważną rolę, ponieważ bez niego nie działa ponad 300 znanych enzymów i zaburza się komunikacja wewnątrzkomórkowa, rozmnażanie i różnicowanie komórek. Cynk pełni też ważne funkcje regulujące czynność układu odpornościowego, jego niedobór jest wiązany z zwłaszcza z przewlekłym stanem zapalnym i osłabieniem funkcji komórek NK (zwalczających nowotwory).

W świecie uprzemysłowionym rzadko stwierdza się poważny niedobór cynku, częściej jednak występuje jego suboptymalne stężenie, co jak najbardziej może się przekładać na skutki zdrowotne – narażeni są zwłaszcza weganie i wegetarianie, bowiem obecne w ich diecie w dużej ilości ligniny i kwas fitynowy wiążą cynk w przewodzie pokarmowym i uniemożliwiają jego wchłanianie.

Źródło

Nutrients. 2018 Jan 11;10(1). Zinc Status and Autoimmunity: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sanna A, Firinu D, Zavattari P, Valera P.