Suplementy dla poprawy stanu odżywienia starszych osób

Przegląd dostępnych badań naukowych wskazuje, że suplementy diety i interwencje żywieniowe są skutecznymi klinicznie, niedrogimi sposobami poprawy stanu zdrowia w aspekcie zaburzeń wynikających z niedożywienia lub błędów dietetycznych.

Australijscy naukowcy, którzy dokonali cytowanego przeglądu, postanowili sprawdzić, co dostępne badania naukowe mówią o kosztach i skuteczności różnych interwencji mających poprawić stan odżywienia starszych pensjonariuszy domów opieki w porównaniu ze standardowym postępowaniem.

Przegląd objął badania opublikowane między styczniem 2000 r. a sierpniem 2017 r. Wytypowano 8 badań wysokiej jakości, w których w sumie sprawdzono 11 interwencji – od modyfikacji „środowiska stołówkowego”, przez interwencje typowo dietetyczne aż do suplementów diety.

Koszt implementacji tych interwencji był niski, a skutkiem była poprawa kliniczna wielu zmiennych, takich jak waga ciała, stan odżywienia czy skład diety. Co logiczne, niskie okazał się też koszt uzyskania poprawy klinicznej starszej osoby.

Autorzy postulują prowadzenie dalszych badań mających potwierdzić te wnioski.

Źródło

Age Ageing. 2018 Jan 5. Cost-effectiveness of food, supplement and environmental interventions to address malnutrition in residential aged care: a systematic review. Hugo C, Isenring E, Miller M, Marshall S.