Naukowcy z jednego z najlepszych ośrodków medycznych na świecie (Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School) potwierdzili, że nadmiar tkanki tłuszczowej utrudnia osiąganie korzyści z suplementacji witaminy D. Innymi słowy, otyli mają trudniej. 

Wskazuje to na konieczność schudnięcia (co tak czy inaczej jest działaniem prozdrowotnym) lub na wymóg stosowania większych dawek witaminy D u osób otyłych. Postulat taki pojawia się w zaleceniach suplementacji witaminy D. 

Autorzy przeanalizowali dane z badania klinicznego Vitamin D and Omega-3 Trial (VITAL). Stwierdzili, że korzystne skutki suplementacji witaminy D w dawce 2000 j. dziennie widoczne były w grupie z prawidłową masą ciała, ale nie u osób z nadwagą/otyłością. Badanie miało charakter interwencyjny i trwało kilka lat, jest więc cennym źródłem wiarygodnych danych o działaniu obu nutraceutyków. 

Analiza danych od przeszło 16 tys. uczestników wskazała, że osoby z nadmierną masą ciała charakteryzuje skłonność do mniejszego stężenia aktywnej postaci witaminy D we krwi (i zmniejsza się liniowo wraz ze wzrostem wagi). Tym zjawiskom towarzyszą niekorzystne trendy w zakresie stężenia albuminy, wapnia, białek wiążących witaminę D. Zawartość we krwi metabolitów witaminy D, jak i wolnej witaminy D poprawiały się po rozpoczęciu suplementacji witaminy D, ale gdy masa ciała była duża, efekty były wyraźnie mniejsze. 

Wydaje się, że suplementacja witaminy D w dawce 2000 j. nie działa równie skutecznie u osób otyłych, jak u osób z prawidłową masą ciała. Jak już wspomniano, wspiera to idee stosowania większych dawek witaminy D (aktualnie mówi się o dwukrotnym jej zwiększeniu w tej sytuacji) oraz namawiania do zmian stylu życia w celu redukcji masy ciała. 

Na podstawie

Tobias DK, Luttmann-Gibson H, Mora S, Danik J, Bubes V, Copeland T, LeBoff MS, Cook NR, Lee IM, Buring JE, Manson JE. Association of Body Weight With Response to Vitamin D Supplementation and Metabolism. JAMA Netw Open. 2023 Jan 3;6(1):e2250681. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.50681. PMID: 36648947.