W Iranie przeprowadzono badanie kliniczne, którego wyniki wskazują na działanie przeciwdepresyjne rozmarynu. 

W badaniu uczestniczyli chorzy na depresję endogenną. Podawano im, obok standardowego leczenia, kapsułki z rozmarynem standaryzowane na zawartość kwasu rozmarynowego albo placebo. Obserwacja trwała 8 tygodni. 

Po tym czasie stwierdzono, że w grupie otrzymującej aktywny nutraceutyk nastąpiła istotnie większa redukcja punktacji w skalach oceniających nasilenie depresji i lęku (Hospital Anxiety and Depression Scale, Beck Depression Inventory). Obserwowano też poprawę pamięci (co może być związane ze zmniejszeniem lęku i poprawą nastroju).

Autorzy uznają, że rozmaryn można rozważać jako wsparcie terapii depresji. Kwas rozmarynowy (a to tylko jedna z substancji czynnych rozmarynu) ma działanie ośrodkowe, ale również przeciwzapalne, antyoksydacyjne i antydrobnoustrojowe.

Praca Irańczyków jest wyrazem poszukiwania naturalnych metod wspierania farmakoterapii depresji. Ta nie zawsze jest skuteczna i nie jest pozbawiona działań niepożądanych. Można przypuszczać, że wielu takich chorych zaakceptuje dołączenie niedrogiego preparatu ziołowego do już stosowanych leków alopatycznych. 

Na podstawie

Azizi S, Mohamadi N, Sharififar F, Dehghannoudeh G, Jahanbakhsh F, Dabaghzadeh F. Rosemary as an adjunctive treatment in patients with major depressive disorder: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Complement Ther Clin Pract. 2022 Nov;49:101685. doi: 10.1016/j.ctcp.2022.101685. Epub 2022 Nov 2. PMID: 36343423.