Chińscy naukowcy, w tym okuliści i specjaliści żywienia, przedstawili na łamach czasopisma poświęconego działaniu grzybów leczniczych rezultaty badania oceniającego możliwość wykorzystania maczużnika (kordyceps) w zespole suchego oka. 

Zespół suchego oka jest dość częstą przypadłością. Polega na niezdolności łez do zapewnienia wystarczającego nawilżenia powierzchni gałki ocznej. Skutkuje to nieprzyjemnymi uczuciami (np. pieczenie, „piasek pod oczami”), nadwrażliwością na światło, zaczerwienieniem oczu, a nawet uszkodzeniami rogówki. Objawy zwykle nasilają się w klimatyzowanych pomieszczeniach i w czasie pracy przed monitorem (mogą też zaostrzać się pod wpływem dużego przepływu powietrza, np. podczas jazdy na rowerze). Najczęściej niezbędne jest regularne zakraplanie sztucznych łez, aby odbudować film łzowy, konieczne może też być przyjmowanie leków zleconych przez okulistę (np. przeciwzapalnych). 

W poszukiwaniu naturalnych remediów autorzy badania sięgneli po jeden z najcenniejszych produktów tradycyjnej medycyny chińskiej, czyli kordyceps (konkretnie C. cicadae). Już wcześniej przetestowali ten przeciwzapalnie działający specyfik w modelu zwierzęcym (zwiększał ilość łez w eksperymentalnie wywołanej suchości oka), teraz sprawdzili efekty w pilotażowym badaniu klinicznym. 

Uczestnikami było 70 zdrowych osób, u których sprawdzono, jakie będą rezultaty suplementacji grzybni maczużnika w dawce 1,05 g, z dodatkiem adenozyny i jej pochodnej. Wyniki porównywano z placebo. Suplementacja trwała 90 dni. 

Wykazano, że w grupie otrzymującej kordyceps wydłużył się czas do przerwania filmu łzowego i zmniejszyła się osmolarność łez (czemu towarzyszyło zmniejszenie zawartości sodu i chloru w łzach). Nie stwierdzono natomiast zwiększonej produkcji łez. 

Sugeruje to, że kordyceps poprawia „jakość łez” i bynajmniej nie wyklucza, że będzie wpływał na ich wydzielanie u osób z zespołem suchego oka. Jeśli wyniki zostaną potwierdzono w grupie osób chorych, kordyceps może dołączyć do nutraceutyków do potencjalnego rozważenia w zespole suchego oka. 

Na podstawie

Chang HH, Chang WJ, Jhou BY, Kuo SY, Hsu JH, Chen YL, Chen CC, Lin DP. Efficacy of Cordyceps cicadae (Ascomycota) Mycelium Supplementation for Amelioration of Dry Eye Symptoms: A Randomized, Double-Blind Clinical Pilot Study. Int J Med Mushrooms. 2022;24(12):57-67. doi: 10.1615/IntJMedMushrooms.2022045307. PMID: 36374982.